AKTUELNO

Srbija je, u Izveštaju Evropske komisije o napretku za 2023, u oblasti saobraćaja postigla dobar nivo pripremljenosti, a posebne pohvale ove godine odnose se na usvajanje zakona u oblasti železnice i usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije, u kojoj je 2022. konstatovano da su reforme usporile, izjavio je večeras resorni ministar Goran Vesić.

On je podsetio da su nedavno usvojene izmene Zakona o železnici, kao i Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema.

Vesić je istakao i da je u odnosu na prošlogodišnji Izveštaj o napretku, pohvaljeno investiranje u železnicu, u skladu sa praksom EU, kroz grant Unije i kredite Evropske investicione banke (EIB) i EBRD, kao i početak radova na obnovi pruge Niš – Dimitrovgrad posle pet godina od dobijanja granta EU.

„Kako se u samom Izveštaju konstatuje, obnovom te pruge proces je ’odblokiran posle pet godina’“, rekao je Vesić i istakao da je to veoma važno, budući da su sredstva obezbeđena još 2018. godine“, i da nije bilo razloga da se ovoliko čeka na obnovu te pruge kao i da je jedan od njegovih prioriteta u radu bio da se ova rekonstrukcija pokrene kada je bio izabran za ministra.

Evropska unija pohvalila je ubrzane pripreme za izradu Nacionalne transportne strategije na kojoj se posebno intenzivno radi od juna 2022. godine, kao krovnom strateškom okviru za transportnu politiku do kraja ove decenije.

Takođe, konstatovana je i aktivna uloga u Transportnoj zajednici i implementacija akcionih planova koji proističu iz uloge Srbije u toj organizaciji.

Vesić je izrazio zahvalnost Uniji kao najznačajnijem partneru, na ogromnoj finansijskoj podršci sektoru saobraćaja, ali i na korisnim smernicama kojima će se unaprediti rad u oblasti saobraćaja i infrastrukture.

Naveo je da je od 2000. do 2022. godine, Srbija u oblasti saobraćaja dobila preko 420 miliona evra bespovratnih sredstava, a da je samo ove godine dobila najveći grant ikada - od oko 600 miliona evra za izgradnju brze pruge od Beograda do Niša, što je više nego u svih prethodnih 22 godine zajedno.

“Posebno ćemo se baviti time da Nacionalna transportna strategija bude dovršena u zadatim rokovima i da obuhvati sve relevantne aktere i oblasti saobraćaja, imajući u vidu da se donosi na period do kraja ove decenije“, dodao je Vesić.

Ukazao je i da su, po konstituisanju novog sazoiva parlamenta, za usvajanje spremni Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja, kao i izmene Zakona o vazdušnom saobraćaju, čime se nastavlja dalje usklađivanje sa Evropskom unijom.

„Zahvaljujući zajedničkoj komisiji za praćenje projekata koje sufinansira Evropska unija i njene finansijske institucije, a koja je osnovana u martu ove godine, rad na mnogim projektima je ubrzan, uključujući i prugu od Niša do Dimitrovgrada. U pisanju svih propisa intenzivno sarađujemo sa Evropskom komisijom i Delegacijom EU u Srbiji, u želji da što pre ispunimo uslove da sve obaveze iz Poglavlja 14 budu ispunjene“, zaključio je ministar Vesić.