AKTUELNO

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić razgovarao je danas o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji sa predstavnicima Saveta stranih investitora (Foreig Investors Council- FIC) , koji su ocenili da su predviđene izmene korak u dobrom smeru – kako bi se smanjilo odlučivanje čoveka, a procedure učinile transparentnijim i bržim.

Predstavnici FIC-a saglasni su da je postojeći zakon, kada je donet, unapredio oblast planiranja i izgradnje, ali da je Ministarstvo prepoznalo trenutak za imene koje će tu oblast dodatno poboljšati.

„Savet je, kao i uvek pouzdan partner državi, sa iskustvima koje ima sa terena, od svojih članica. Vreme je bilo da se zakon unapredi, idemo u dobrom pravcu“, rekao je izvršni direktor Saveta, Aleksandar Ljubić.

Naveo je da FIC apsolutno pozdravlja sve odredbe koje se tiču zelene gradnje, i posebno ukidanje konverzije.

„Uvek će se prihodovati, gradiće se novi objekti, zapošljavaće se ljudi, tu je i naplata poreza i doprinosa. Najneprofitabilnije je nešto što ne radi, stoji i ne prihoduje“, rekao je Ljubić.

Foto: Foto/Peđa Mitić

Predsednik odbora za infrastrukturu i građevinarstvo FIC-a Mario Kijanović rekao je da su članice FIC-a saglasne sa strateškim ciljevima koje izmene ovog zakona treba ispune.

Dodao je da je jasno da u izmenama postoji tendencija da se planski okvir Srbije zaokruži, a lokalne samouprave ubrzaju u izdavanju građevinskih dozvola.

Predstavnici FIC-a izneli su dodatne predloge za unapređenje pregloga Izmena zakona, koje, kako je naglasio Kijanović, treba da u praksi dodatno olakšaju sprovođenje odredbi navedenog akta.

Ministar Vesić rekao da je cilj izmena ovog zakona da se stvari pokrenu napred, te da se ne mogu rešiti svi problemi, ali je cilj ubrzati izdavanje građevinskih dozvola, da se više i „jednostavnije i brže” gradi.

Ideja izmena je da se procedure ubrzaju, u slučajevima gde su neopravdano spore i da budu transparentnije, napomenuo je Vesić.

Pojasnio je da je predloženim izmenama „rešavaju“ dva problema, odnosno van snage biće stavljeni Zakon o konverziji i Zakon o linijskoj infrastrukturi, zbog kojeg je Evropska unija imala najveće primedbe na napredak Srbije u procesu priključenja.

Foto: Foto/Peđa Mitić

Dodao je da je Zakon o konverziji donet samo zbog jednog slučaja, Luke Beograd, a da inače institut konverzije ne postoji ni u jednoj zemlji u istočnoj Evropi koja je, kao Srbija, prošla tranziciju.

„Ukidanjem konverzije uz naplatu omogućećemo da se izgradi 15 miliona novih kvadrata. To je ogroman i neiskorišćen potencijal koji ćemo na ovaj način ’osloboditi’. Za 13 godina zakona, država je prihodovala samo 31 milion evra na ime konverzije, jer je u većini slučajeva proces izvršen bez naknade“, rekao je Vesić.

Dodao je da ubuduće nosioci javnih ovlašćenja neće moći da menjaju uslove tokom trajanja postupka izdavanja građevinske dozvole, a investitori će morati da prilože bankarske garancije, kao osiguranje za eventualnu štetu prema trećim licima i da pruže dokaz o kretanju otpada kako se ne bi stvarale deponije.

Foto: Foto/Peđa Mitić

Energetski pasoši, koji već postoje, biće obavezni za sve objekte, pa neće biti moguće prodati stan, ukoliko nema energetski pasoš.

Dodao je i da će investitori koji imaju sertifikat zelene gradnje plaćati 10 odsto manju naknadu za građevinsko zemljište.

„Želimo da zakon podstakne nastavak izgradnje, da se u Srbiji više gradi, i da zaštitimo i investitore i građane“, rekao je ministar Vesić.

#Goran Vesić

#Savet stranih investitora