AKTUELNO

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su na današnjoj sednici set pravosudnih zakona, kojim je, između ostalog, predviđeno da izbor sudija i tužilaca bude izmešten iz parlamenta u Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca.

Set pravosudnih zakona donosen je radi usklađivanja sa izmenama Ustava Srbije u oblasti pravosuđa.

Poslanici su usvojili Zakon o sudijama, o uređenju sudova, o Visokom savetu sudstva, Visokom savetu tužilaštva i javnom tužilaštvu.

Foto: Univerzum HD Media/N.M.

Zakoni su usvojeni danas, 9. februara, tačno godinu dana od dana kada je u Skupštini Srbije proglašen akt o promeni Ustava u oblasti pravosuđa.

Ministarka pravde Maja Popović rekla je ranije da je to uslov i za dalju reformu pravosudnog sistema, navodeći da predstavlja najznačajniju reformu u vladavini prava koja predstavlja osnovnu vrednost demokratskog društva.

Foto: Univerzum HD Media/N.M.

Popović je ukazala da pravosudni zakoni zajedno sa promenama Ustava imaju potencijal da donesu pozitivne promene u pravosuđu.

Predlozi zakoni će građanima omogućiti da lakše i brže ostvare svoja prava, sudijama veću nezavisnost, a tužilaštvu samostalnost.

“Veća pravna sigurnost utiče na priliv investicija, a sve to dovodi do povećanja standard građana”, istakla je Maja Popović u Skupštini Srbije.

Foto: Univerzum HD Media/N.M.

Kako je navela, najvažnija izmena se odnosi na izmeštanje izbora sudija i tužilaca iz Narodne skupštine, a javne konkurse za njihov izbor ubuduće će objavljivati Visoki savet sudstva, odnosno Visoki savet tužilaštva.

Pored pet pravosudnih zakona, poslanici su usvojili izmene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, izmene Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.

Foto: Univerzum HD Media/N.M.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o Ustavnom sudu, izmene Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Srbije, izmene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.

Poslanici su potvrdili i davanje garancije države za kredite Javnog preduzeća “Srbijagas”, više međunarodnih sporazuma i stalni sastav Republičke izborne komisije.

Poslanici su glasali više od četiri sata, jer je bio podnet veliki broj amandmana.

#Skupština Srbije