AKTUELNO

Gašić je naveo da bi za "Ambert alert" upravo takvi mehanizmi mogli biti od velike važnosti, posebno kada je reč o nalaženju otetih osoba, odnosno dece.

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić kaže da MUP-u nije namera da žure sa donošenjem Zakona o unutašnjim poslovima, ali da jeste da što se pre uvede sistem Amber alert.

Bratislav Gašić je govorio na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima sa predstavnicima Nacionalnog konventa o EU, tokom koje je bilo reči i o sistemu video-nadzora za automatsko prepoznavanje lica, na šta su nevladine organizacije upozoravale da se njihovom upotrebom ugrožava pravo na privatnost građana, prenosi Tanjug.

Kako je deo rasprave bio posvećen upotrebi biometrijske tehnologije i sistema za obradu biometrijskih podataka, Gašić je naveo da bi za "Ambert alert" upravo takvi mehanizmi mogli biti od velike važnosti, posebno kada je reč o nalaženju otetih osoba, odnosno dece.

Ministar je povodom određenih kritika na račun obrade biometrijskih podataka rekao da razume osetljivost učesnika jučerašnje rasprave po pitanju zloupotreba koje su se desile u prošlosti. One će ipak uvek postojati, primetio je i ponovio da treba gledati na prednosti predloženih rešenja.

Dodao je da treba voditi računa da je neophodno da se prate trendovi u savremenom svetu, a što je važno i za saradnju sa Evropolom.

Podsetio je da su stalna nastojanja MUP-a da ide ukorak sa savremenim tokovima bila razlog zbog kojeg je Srbija bila jedna od vodeći zemalja u čitavoj Evropi kada je reč o otkrivanju nekih velikih kriminalnih grupa.

Kritičari Nacrta zakona su rekli da je sporno uvođenje biometrijske tehnologije i da podaci tog sistema znače konceptualno zloupotrebu prava na privatnost, kao i da do sada niko nije dokazao da je neophodno imati ovu vrstu tehnologije. Važno je da imamo preciznu informaciju u kojoj situaciji MUP koristi biometrijske podatke, rečeno je da MUP može da koristi te podatke, ali u ograničenoj meri.

Autor: