AKTUELNO

U Direktivi objavljenoj u Vojnom službenom glasniku navodi se da je doneta u skladu sa Zakonom o radu, te da reguliše angažovanje po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu.

Ministar odbrane Miloš Vučević doneo je Direktivu kojom se uređuje angažovanje po osnovu ugovora van radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

U Drektivi objavljenoj u Vojnom službenom glasniku navodi se da je doneta u skladu sa Zakonom o radu, te da reguliše angažovanje po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu, javlja Tanjug.

rivremeni poslovi se definišu kao oni koji nisu predviđeni aktom o unutrađnjem uređenju i sistematizaciji formacijskih odnosno radnih mesta u Ministarstvu i Vojsci i koji „po svojoj prirodi“ ne mogu da traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Precizira se da angažovani ne može raditi na jednom poslu duže od 120 dana, ali može na drugom poslu. Za ugovor o delu koji je oblik rada van radnog odnosa navodi se da je reč o obavljanju poslova van delatnosti poslodavca.

Ministarstvo i Vojska pre zaključivanja ovakvih ugovora o angažovanju dužni su da pribave pisano mišljenje Vojnog pravobranilaštva, kao i bezbednosnu proveru lica u odnosu na konkretne poslove koje će angažovani obavljati.

Autor: