AKTUELNO

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da bi ove godine trebalo da započne uvođenje sistema monitoringa, kontrole i naplate prometa teških kamiona na putevima nižeg reda u Srbiji, a sve u cilju očuvanja drumske infrastrukture u zemlji.

Vesić je u saopštenju podsetio da je krajem prošle godine raspisan javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu projekta sistema za naplatu putarine na putevima nižeg reda za teška teretna vozila sa četiri i više osovina, a rok za dostavljanje je 31. januar, za kada je predviđeno njihovo otvaranje.

Na osnovu projekta koji je izrađen, planira se pokretanje postupka javne nabavke za uvođenje sistema naplate putarine putem free flow tehnologije za teška teretna vozila, kojim bi se započela realizacija uvođenja tog sistema u Srbiji, naveo je Vesić.

Ministar je kazao da je još 2021. godine izrađena studija opravdanosti uvođenja sistema naplate putarine na budućim deonicama autoputa i na putevima nižeg reda, a na osnovu analize zaključeno da bi nova tehnologija, koja je kompatibilna sa postojećim sistemom naplate putarine u Srbiji, omogućila automatsku naplatu putarine bez zaustavljanja.

Tu tehnologiju, kaže, karakterišu pouzdanost i tačnost u procesu naplate putarine, uz zaštitu privatnosti i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Ona omogućava da vozila mogu da održavaju svoju brzinu i menjaju trake dok prolaze ispod portala za naplatu putarine, na kojima se nalaze antene koje beleže prolazak vozila i evidentiraju upotrebu TAG uređaja, zbog čega predstavlja najefikasnije rešenje za naplatu putarine za teretnjake van autoputeva, naveo je Vesić.

Ministar je rekao da će biti određene trase kojima kroz Srbiju mogu da se kreću strani teški kamioni u tranzitu.

Više neće biti moguće da strani teški kamioni koji su u Srbiji samo u tranzitu skreću sa autoputeva, kako bi izbegli plaćanje putarine i uništavaju puteve nižeg reda. Naši kamioni kada su u tranzitu u drugim zemljama ne mogu da silaze sa utvrđenih trasa za tranzit, kazao je Vesić.

On je istakao da se putevi nižeg reda uništavaju od kamiona koji se često pretovareni tako da će u narednim fazama biti kontrolisano i osovinsko opterećenje teških kamiona u samom asfaltu bez potrebe da kamioni skreću sa puta radi merenja kao što se to radi u mnogim zemljama EU.

Tako ćemo zaštititi puteve prvog reda u čiju rekonstrukciju se ulažu milijarde evra od uništavanja. Posle nekoliko godina korišćenja od teških i pretovarenih kamiona ti putevi moraju ponovo da se rekonstruišu. To nema nigde u svetu, rekao je ministar Vesić.

Autor: