AKTUELNO

Po nalogu koji je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić, dao Republičkoj građevinskoj inspekciji izvršen je popis nelegalnih visećih mostova od strane građevinskih inspekcija lokalnih samouprava. Osim popisa nelegalnih visećih mostova lokalne inspekcije su utvrđivale u kakvom su stanju ovi objekti.

- Izveštaj je u roku dostavilo 90 lokalnih samouprava a svoju obavezu nije izvršilo 55. Utvrđeno je da se na teritoriji ovih 90 gradova i opština nalazi 59 visećih mostova od kojih je 8 mostova za rušenje, 41 za sanaciju i 10 ispravnih mostova. Dat je nalog lokalnim samoupravama da postupe po izveštaju, obaveste javnost o stanju nelegalnih visećih mostova i da se preduzmu mere kako bi se obezbedila sigurnost građanki i građana koji ih koriste.

Lokalnim samoupravama koje nisu dostavile izveštaj poslato je upozorenje da odmah dostave izveštaj - naveo je ministar Vesić.

Ministar je najavio da će u ponedeljak objaviti spisak onih lokalnih samouprava koje nisu izvršile popis i pregled nelegalnih visećih mostova na svojoj teritoriji i prema njima biće sprovedene zakonom predviđene mere.

#Goran Vesić

#Mostovi