AKTUELNO

Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i njegov naslednik, Mehanizam za međunarodne krivične tribunale (MMKT), nije vratilo Srbiji obimnu arhivsku građu koja nije korišćena ili više nije potrebna za suđenja, piše Politika.

Kako navode u Ministarstvu pravde Srbije, nikakve reakcije po tom pitanju nije bilo još od poslednjeg čvrstog obećanaj datog 2014. godine.

Neizvesno je, piše list, da li će ta dokumentacija ikada biti vraćena, s obzirom da je obimna, da postupak vraćanja traje dugo, kao i činjenicu da je kraj poslednjeg postupka planiran za naredni jun.

Pred MMKT se, kako preciziraju, vodi samo jedan postupak i to pred žalbenim većem, u predmetu Jovice Stanišića i Franka Simatovića, koji bi, prema poslednjem izveštaju, trebalo da se okonča u junu 2023.

Ministarka pravde Maja Popović ocenila je na sednici Saveta bezbednosti da ne postoji nijedan razog za odugovlačenje vezano za početak precesa povraćaja originalne dokumentacije, koju je Srbija predala Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju.

#Hag