AKTUELNO

Nakon održanog sastanka povodom pripreme programskih dokumenata čije će usvajanje biti predloženo na sednici Skupštine Srpske napredne stranke 27. novembra, radna grupa za pripremu načela za nultu toleranciju prema organizovanom kriminalu i korupciji usvojila je programske ciljeve na kojima će se zasnivati dalje delovanje Srpske napredne stranke u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Sednici su prisustvovali članovi radne grupe Maja Popović, prof. Dr Dejan Đurđević, Uglješa Mrdić, Biljana Pantić Pilja i Aleksandar Marković.

Članovi radne grupe istakli su da je suzbijanje organizoavnog kriminala i korupcije nužna pretpostavka za razvoj demokratskog društva.

Foto: SNS

Efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije zahteva permanentno jačanje institucija policije, javnog tužilaštva, sudstva i nezavisne agencije specijalizovane za sprečavanje korupcije.

Srpska napredna stranka će se i u narednom periodu posebno zalagati da se sistemskim pristupom i udruženim naporom svih institucija i celokupnog društva suzbijaju organizovani kriminal i korupcija.