AKTUELNO

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin prisustvovao je danas sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici.

Ministar Vulin, koji je zamenik predsednika Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova sa posebnom pažnjom na sistematičan način pristupa problemu nasilja nad ženama, nasilja u porodici i partnerskim odnosima i da ima značajnu ulogu u institucionalnom sistemu zaštite žrtava od svih oblika nasilja.

Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

„Kao ministar unutrašnjih poslova garantujem da nijedan policajac nikada neće imati razumevanje za nasilnika. Svako ko počini partnersko nasilje, nasilje nad ženom ili decom, pored zakonske sankcije, zaslužuje i osudu čitavog društva", poručio je ministar Vulin na sastanku.

Ministar Vulin kazao je da je značajan pomak u borbi protiv nasilja u porodici pokrenut usvajanjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na osnovu kojeg policija ima mogućnost da izrekne hitne mere, odnosno da zabrani učiniocu nasilja da prilazi žrtvi i kontaktira je, kao i da privremeno udalji učinioca iz stana i da je u cilju što efikasnije primene ovog zakona obučeno 2.007 policijskih službenika koji su stekli znanja i veštine postupanja u skladu sa donetim zakonom.

#Aleksandar Vulin

#Srbija

#prof. dr Darija Kisić Tepavčević