AKTUELNO

Srpska liga podržava inicijativu predsednika Vučića da se, po uzoru na sve ozbiljne i odgovorne države koje brinu o zdravlju svog stanovništva, u Srbiji uvede redovna kontrola kvaliteta hleba, kao osnovne i najzastupljenije prehrambene namirnice u ishrani ljudi, da bismo na vreme sprečili korišćenje loše pšenice, štetnih sastojaka i aditiva u njegovoj proizvodnji i imali jasnu sliku o ispravnosti hleba, koga konzumiraju svi naši građani.

Predsednik SL Aleksandar Đurđev podseća da je inicijativom predsednika Vučića Vlada Srbije usvojila pravilnik koji predviđa, da se samo visokokvalitetno zrno pšenice može koristiti za ljudsku ishranu, zbog činjenice da se na srpskom tržištu do sada nije pravila selekcija roda za proizvodnju brašna.

- Zbog velike potrošnje ove namirnice koja iznosi 90 kilograma godišnje po stanovniku, poboljšano zdravlje kompletne nacije – kaže Đurđev, pojašnjavajući da do 2018. godine pšenica nije razvrstavana po kvalitetu i da otkupna cena pšenice za ljudska upotrebu nije bila veća od one za drugu svrhu , zbog čega seljaci nisu imali motiv da seju visokokvalitetne sorte, nego su se opredeljivali za one nižeg kvaliteta, što je u startu uticalo da kvalitet brašna i hleba bude lošiji u poređenju sa zemljama Evropske unije, gde to pravilo postoji.

Đurđev ističe da se ovom inicijativom predsednika Vučiča u domenu sortiranja pšenice i redovnim kontrolama može promeniti postojeća situacija i poboljšati kvalitet hleba u Srbiji, o čemu svedoči i primer iz Rusije, u kojoj je u poslednjih pet godina, kako se sprovode mikrobiološka i fizičko-hemijska istraživanja, u velikoj meri smanjen procenat uzorka hleba koji ne ispunjava zadate standarde, i da je prema podacima iz prvog kvartala na uzorku, koga je činilo više od 21 hiljadu proizvoda, manje od dva odsto izdvojeno da ne zadovoljava sve neophodne zdravstvene parametre.

#srpska liga