AKTUELNO

Povodom izjave nemačkog ambasadora u Beogradu Tomasa Šiba, koji je rekao da bombardovanje Jugoslavije 1999. godine kontroverzno pitanje, ali da je reakcija bila potrebna, oglasio se ministar policije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin koji je rekao da je to bio zločin.

"Šestog aprila, na dan kada je Nemačka u Drugom svetskom ratu ubila desetine hiljada Beograđana, ambasador Nemačke bi morao da obilazi groblja pobijenih i polaže vence. Umesto toga, gospodin Šib je pravdao aprilsko bombardovanje Srbije 1999. godine. Takva bahatost priliči nemačkom okupacionom komandantu Srbije, ali nikako ambasadoru Nemačke u Srbiji", izjavio je Vulin i dodao:

"Bombardovanje Srbije 1941. je zločin, bombardovanje Srbije 1999. je zločin. Komadanje Srbije 1941. je zločin, komadanje Srbije 1999. je zločin. Jugoslavija je 1941. napadnuta zbog odbijanja da se drži ugovora sa Trojnim paktom i zbog diskriminacije nemačke manjine, 1999. SR Jugoslavija je napadnuta zbog odbijanja da potpiše svoj nestanak u Rambujeu i zbog odnosa prema šiptarskoj manjini". 

Prema Vulinovim rečima, zbog izazivanja dva svetska rata i straha sveta da bi ujedinjena Nemačka mogla da ponovi zločine, Ustav Nemačke zabranjuje angažovanje vojske Nemačke van njenih granica.

"Bombardovanje Jugoslavije je pokazalo da je strah opravdan", poručio je Vulin.

#Aleksandar Vulin