AKTUELNO

Predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je novu sednicu parlamenta sa 20 tačaka za 24. novembar, a među njima su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Na dnevnom redu su izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama, izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu, izmene i dopune Carinskog zakona, kao i izmene i dopune Zakona o carinskoj službi.

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat "Hitan odgovor Republike Srbije na kovid-19") između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije kovid-19.

Takođe, tu je i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW , Frankfurt na Majni (" KfW" ) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V ", Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW , Frankfurt na Majni (" KfW ") i Republike Srbije za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II ".

Pred poslanicima je i Predlog zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, kao i Predlog zakona o davanju garancije Srbije u korist Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South stream Serbia .

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Na sednici će biti i Predlog odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa SPS, izmene Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela Poslanička grupa SPS.

Takođe, razmatraće se Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela Poslanička grupa SPAS, Predlog odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine, kao i Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

#Ivica Dačić

#Skupština Srbije