AKTUELNO

JKP „Gradska čistoća“ demantuje navode saopštenja Udruženih sindikata Srbije „Sloga“, povodom navodnog otkaza predsedniku Sindikata vozača i mehaničara u JKP „Gradska čistoća“, Bogosavu Nešoviću. Naime, u tekstu saopštenja, koje su preneli mediji, iznete su brojne neistine.

JKP „Gradska čistoća“ zaposlenom Bogosavu Nešoviću, nije dalo otkaz, već mu je uručeno Upozorenje da su se stekli uslovi za otkaz Ugovora o radu zbog kršenja radne discipline propisane članom 179. stav 3. tačka 6. Zakona o radu i člana 112. stav 3. tačka 5. Kolektivnog ugovora JKP „Gradska čistoća".

Ovim odredbama je propisano da poslodavac može da otkaže Ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu odnosno ako je dao netačne podatke, dokumenta, koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa. Zaposleni Nešović ima pravo da se izjasni na ovo Upozorenje u zakonom predviđenom roku.

Naime, nakon redovne kontrole diploma zaposlenih u JKP „Gradska čistoća“, prosvetni inspektor nadležnog Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu je utvrdio brojne nepravilnosti koje ukazuju da diploma o stručnoj spremi zaposlenog Nešovića nije verodostojna i da se ne nalazi u evidenciji „Tehničke škole GSP“ u Beogradu.

Foto: Foto /JKP Gradska čistoća

O svim nepravilnostima koje su utvrđene u vezi navedene diplome, JKP „Gradska čistoća“ je obavešteno od strane Sektora za inspekcijski nadzor dopisom broj VII O6 614-264/2019 od 26.12.2019. godine, na osnovu koga je i pokrenut zakonom propisan postupak, s obzirom da je diploma o školskoj spremi osnovni dokaz da zaposleni ispunjava uslove propisane za određeno radno mesto.

Takođe, u navedenom saopštenju su iznete i zlonamerne insinuacije i laži da je u pitanju politička odluka i samovolja direktora JKP „Gradska čistoća“, što je apsolutna neistina.

Ovim tvrdnjama je namerno narušen ugled preduzeća i direktora Marka Popadića, a jasno je da je upravo Udruženje sindikata Srbije „Sloga“ pion u rukama političkih stranaka koje žele da ugroze i destabilizuju funkcionisanje gradskih preduzeća koja sa velikim uspehom obavljaju svoj posao.

U prilogu dostavljamo i dopis Sektora za inspekcijski nadzor, koji je bio jedini povod za pokretanje postupka protiv Bogosava Nešovića i molimo medije da ubuduće pre objavljivanja tekstova koji se tiču rada preduzeća, potraže odgovore i u JKP „Gradska čistoća“.

#JKP Gradska Čistoća

'