AKTUELNO

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić jutros je bio u vanrednoj inspekciji na Trgu republike i proverio pritužbe građana, biciklista, motciklista i Udruženja majki, da kocke koje se nalaze na kolovozu nisu dovoljno funkcionalne i naglasio da će u narednih 35 do 40 dana sve da dovedu u red.

Vesić je naglasio da će izvođač radova u roku od 35 do 40 dana o svom trošku to da ispravi, jer su to građani platili i mora odgovorno da se odnose prema parama građana.

- I kolovoz mora da se koristi kao što se koristi i Trg republike. Neće biti zaustavljanja saobraćaja, radiće se i noću, radiće se u etapama. Presložiće se svaka kocka - istakao je Vesić i dodao da hoće da ovaj kolovoz bude napravljen tako da svi mogu da ga koriste.

I kolovoz mora da se koristi kao što se koristi i Trg republike. Neće biti zaustavljanja saobraćaja, radiće se i noću, radiće se u etapama. Presložiće se svaka kocka", istakao je Vesić i dodao da hoće da ovaj kolovoz bude napravljen tako da svi mogu da ga koriste.

#Goran Vesić

'