AKTUELNO

Povodom teksta koji je portal Pink.rs objavio pod nazivom: "Poslanik Aleksandar Marković "Ovo niko nije uradio na svetu, a Paunović je u Paraćinu skandaloznu praksu sproveo u delo" u četvrtak, 25. jula 2019. godine, na osnovu Zakona o informisanju, objavljujemo sledeći demanti (odgovor) Odseka za informisanje Skupštine opštine Paraćin:

1. Na izjavu g.dina Markovića "poveća naknade odbornicima...a onda ih natera da se odreknu naknada u korist..." moramo da reagujemo, pre svega da bi javnost upoznali sa načinom funkcionisanja zakonodavne i izvršne vlasti, što građani i ne moraju da znaju, ali zapanjujuće je da narodni poslanik Aleksandar Marković ne zna da odbornici biraju predsednika opštine, a ne obrnuto, te ne postoji mogućnost da predsednik opštine natera odbornike da se odreknu bilo čega, pa ni dela odborničkog dodatka kako to tvrdi Aleksandar Marković. Naprotiv, samo odbornici mogu doneti odluke koje predsednik opštine koga su oni izabrali mora da poštuje i sprovodi u skladu sa zakonima Republike Srbije.

2. Na izjavu g.dina Markovića "Znam da je taj Paunović poznat po raznim aferama..." moramo da reagujemo sledećim komentarom: Jedine navodne "afere" su one koje je izmislila lokalna organizacija Srpske napredne stranke i to često u saradnji sa g.dinom Markovićem. Dokaz za to, osim demantija koje smo uredno objavljivali jesu i odluke Saveta za štampu i prvostepene presude nadležnih sudova protiv medija koji su ove "afere" i fabrikovali.

3. Na izjavu g.dina Markovića "...donešen je jedan zanimljiv zaključak-Opštinsko veće opštine Paraćin na sednici 23. jula donelo je zaključak kojim se ocenjuje da postoji osnovana sumnja o postojanju političkih elemenata i uticaja koji su doveli do potpisivanja sporazuma o priznanju krivice, a koji se sastoje u jasnoj medijskoj zloupotrebi slučaja od strane politički kontrolisanih portala..." reagujemo tako što potvrđujemo sve što je u izjavi navedeno, jer za to nam je povod dao lično g.din Marković. Naime, njegovo javljanje i komentarisanje ove teme jasno potvrđuje stav Opštinskog veća opštine Paraćin da imamo posla sa političkim pritiscima na državne organe kako bi sproveli volju političke stranke po svaku cenu, pa ako je iko u to do sada sumnjao uključivanje Aleksandra Markovića svaku sumnju tog tipa je odagnalo.

4. Na pitanje g.dina Markovića: "da li postoji budžetska osnova da on izvrši povećanje naknade odbornicima?" odgovaramo: sredstva u budžetu se obezbeđuju u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i sa Odlukom o budžetu opštine Paraćin za tekuću godinu.

Odsek za informisanje Skupštine Opštine Paraćin

#Paraćin

'