AKTUELNO

Sporazumom se stvaraju uslovi za povezivanje mladih kroz sve dostupne mehanizme, a sa ciljem jačanja prijateljskih odnosa Srbije na globalnom nivou.

Kako je za očuvanje i dalji razvoj prijateljskih odnosa između država nužan preduslov saradnja mladih, a jedan od najefikasnijih modela saradnje sportska saradnja, Ministarstvo omladine i sporta ima cilj da sa što više država stvori institucionalne okvire za ove vidove saradnje.

Foto: MOS

Danas je sa 45. državom potpisan međudržavni sporazum kojim se stvaraju uslovi za povezivanje mladih kroz sve dostupne mehanizme, a sve s ciljem jačanja prijateljskih odnosa Srbije na globalnom nivou.

Foto: MOS

Ministar omladine i sporta Republike Srbije Vanja Udovičić i ministar spoljnih poslova Republike Kipar Nikos Hristodulidis su potpisivanjem Memoranduma o saradnji upotpunili dosadašnju institucionalnu saradnju između dve države i produbili tradicionalne prijateljske veze u oblasti omladinske politike.

Foto: MOS

Foto: MOS

Potpisani Memorandum predstavlja dokaz nastojanja dveju država da postojeće bilateralne odnose dodatno osnaže i kroz povezivanje mladih i putem zajedničkog delovanja na međunarodnom nivou o svim pitanjima značajnim za dve države.

#Vanja Udovičić