AKTUELNO

Kada pomislite na gubitak pamćenja odmah ga vezujete za neko određeno stanje.

Neki od simptoma gubitka pamćenja (demecija) vidljivi su pre nego se bolest konačno manifestuje, a ti simptomi su često zanemareni.

Mozak može da bude jako nepredvidiv i simptomi bolesti mogu da variraju od osobe do osobe. Možda ćete uspeti da primetite neke od obrazaca ponašanja i simptome kod vaših najbližih koji nisu karakteristični za njihovo ponašanje, ali su karakteristični za demenciju.

Nespretnost

Saplitanje, padanje, obaranje stvari i druge nespretnosti mogu da se jave kao posledica demencije. Problemi sa vidom i prostornom orijentacijom su jedni od prvih znakova bolesti.

Ne shvatanje sarkazma

Istraživači sa Univerziteta Kalifornija otkrili su da demencija dovodi do nemogućnosti razumevanja sarkazma. Veza je otkrivena kada su pacijenti poslati na magnetnu rezonancu i tada su imali poteškoća da shvate nečiji sarkazam.

Gutanje stvari

Jedan od simptoma je konzumiranje objekata koji nisu hrana, nastaje kao posledica gubitka znanja o tome šta osoba treba da radi sa stvarima koje vidi.

Nemogućnost donošenja odluka

Rani simptomi Alchajmera ili nekog drugog oblika demencije mogu da se lako nađu sa one strane zakona, piše TipHero. Ukoliko se neka vama draga osoba nađe u situaciji da bude optužena za krađu u radnji ili neprimereno ponašanje u javnosti ozbiljno se pozabavite njenim, zdravljem jer ovo mogu biti simptomi bolesti.

Gubitak empatije

Ukoliko neko ko je fin i dobar postane odjednom nasilan i zao, to je znak da se nešto dešava sa njegovim mozgom i da bolest napreduje

Gubitak sposobnosti i znanja

Ovo je stanje koje pogađa mozak i slabi njegovu sposobnost obrade informacija pa osoba ima problema da nešto napiše ili sabere, a čak je u mukama i da se seti nekih reči. Zaboravlajnje kako da uradite neke najprostije matematičke operacije i dnevnih aktivnosti alarm je za opasnost od demencije. Neretko se dešava da oboleli zaboravi imena svojih najbližih i da ima poteškoće da ih prepozna.

#Simptomi

#demencija

'