AKTUELNO

Navika, strah i sećanja su neki od razloga.

Navike kao gvozdena košulja

Dugotrajne rutine i zajedničke aktivnosti često drže ljude zarobljene u prošlim vezama, čak i ako su već izgubili sreću u njima. Da li su ove navike jače od vaše sreće?

Strah od bola

Strah od patnje i usamljenosti može držati ljude u začaranom krugu nezadovoljstva, čak i nakon što su izašli iz veze. Da li vas strah sprečava da krenete dalje?

Sećanja na srećne trenutke

Ponekad su sećanja na trenutke sreće toliko živa da se zaboravljaju nesrećni trenuci. Da li sećanja varaju?

Sabotaža uma

Mozak često sabotira napore ka promenama kako bi nas zaštitio od bola. Da li vaš um sprečava korak napred?

Seksualna hemija vs. zdrava veza

Sjajan seks može zamagliti sliku loše veze. Da li je seks vredniji od sreće u vezi?

Naterajte sebe na razmišljanje pre nego što se vratite starim ljubavima.

Autor: