AKTUELNO

Svi znamo da je pušenje izuzetno štetno po zdravlje. To je navika koja svake godine oduzima milione života, skupa je, smrdljiva i sve više društveno neprihvatljiva.

Pored zdravstvenih i finansijskih aspekata pušenja duvana, sve više ljudi govori o strašnom uticaju na životnu sredinu. Zapravo, opušci su najbrojnija vrsta otpada na svetu. Svake godine se čak 4,5 triliona opušaka neodgovorno baci u prirodu, njihova težina je preko milion tona, a čini oko 20 odsto otpada prikupljenog čišćenjem okeana. U borbi protiv ove vrste otpada ovih dana se istakao jedan evropski grad koji je najavio pojačanu reciklažu opušaka.

Bratislava je najavila da će početi da sakuplja izgorele filtere u posebne kontejnere, a zatim će se reciklirati i koristiti za nešto sasvim revolucionarno.

Kompanija za upravljanje komunalnim otpadom iz Bratislave OLO najavila je da će u početku prikupljati cigarete u posebne kontejnere tokom javnih manifestacija koje se održavaju u gradu. Pilot-projekat je pokrenut tokom nedavno završenog Božićnog sajma. Nove kante su dizajnirane da prihvataju i standardne filtere za cigarete i one iz savremenih uređaja za grejanje duvana. Posetioci će biti podstaknuti da odlažu cigarete u nove kontejnere, a tome će doprineti edukacija o njihovoj budućoj nameni.

Prikupljeni opušci recikliranjem će se pretvoriti, naime, u građevinski materijal za puteve, piše portal The Mayor.

Ispostavilo se da se filteri mogu prerađivati u posebna vlakna koja se zatim koriste kao aditiv za pripremu asfalta. Zanimljivo je i da u Slovačkoj već postoji put napravljen od ovog materijala, po svemu sudeći prvi te vrste u svetu. Nalazi se u gradu Žiar nad Hromom u centralnoj Slovačkoj, a iza svega stoji lokalna kompanija EcoButt.