AKTUELNO

Bez obzira što neko deluje fino, ne treba svima da verujete.

Nijedan odnos ne može da opstane bez poverenja kao glavnog stuba koji navodi dve osobe da budu u kontaktu.

Poverenje se neguje, ali i zaslužuje, te prvo vi morate biti osoba od poverenja kako biste u svom životu zadržali one slične sebi.

Koji god odnos da je u pitanju, najvažnije je da dobro procenite da li u neku osobu možete da imate poverenje i da li bi trebalo da joj verujete ili, ipak, ne.

Postoje tri stuba poverenja

Kompenente koje grade poverenje su transparentnost, koherentnost i brižnost. Transparentnost je definisana kao autentičnost i otvorenost, dopuštanje ljudima da vide šta se stvarno dešava. Koherentnost se ogleda u tome da smo dosledni onome što govorimo, to jest da “živimo ono što pričamo”. Brižnost bi bila iskazivanje poštovanja, interesa, empatije i brige za druge ljude. Prema ovom modelu, svako od nas vrednuje jednu ili dve od ovih komponenti poverenja više od drugih i baš od te komponente zavisiće hoćemo li nekoga smatrati osobom od poverenja, ili ne.

Na primer, ukoliko vrednujete transparentnost, u izgradnji poverenja biće vam ključno da je ta osoba iskrena, autentična i otvorena. Ukoliko biste saznali da vas je neko slagao, obmanuo, nešto (važno) od vas skrivao ili se “pretvarao” da je neko ili nešto što nije, ta bi osoba izgubila kod vas poverenje. Koherentnost se ogleda u doslednosti i ličnom integritetu. Ako najviše vrednujete koherentnost, da biste nekoj osobi verovali, za vas je važno da je ona dosledna onome što govori, te da su njene reči i dela kongruentni. Kada bi osoba prekršila svoju datu reč, ne bi ispunila dato obećanje, ili biste uočili da ista “jedno čini, a drugo govori”, ona bi kod vas izgubila poverenje.

Ukoliko vrednujete brižnost, jako vam je važno za izgradnju poverenja u odnosu da osoba prema vama pokaže svoje zanimanje, empatiju i brigu. Ako ta osoba deluje “nezainteresovano” za vas, ne pokazuje znake pažnje (komplimenti, pokloni…), brigu za vaše zdravlje i kako se osećate, vama će biti teško da toj osobi verujete. Budući da je ovo najsubjektivnija komponenta poverenja, ako najviše vrednujete brižnost, vi ste u najvećem riziku da budete “obmanuti”, jer ljudi koji su manipulativni neretko vrlo vešto znaju da laskaju i “pretvaraju se” da im je do vas stalo (dok ne ispune svoju agendu).

Bez obzira na to koja je komponenta poverenja nama lično najbitnija, kada procenjujemo da li treba da verujemo nekoj osobi ili ne, važno je da procenimo sve tri komponente. Iako osoba može da deluje kao “brižna” i govori kako joj je do vas “stalo”, ako nedugo potom otkrijete da vas je lagala, nešto važno od vas skrivala, prekršila obećanje koje vam je dala, nije dosledna svojoj reči, to mogu biti signali da osoba nije „od poverenja” i da se u nju ne možete pouzdati. Imajte na umu da bez obzira na to koliko neka osoba deluje „fina” i „ljubazna”, to ne znači da je ona neko kome možete da verujete i na koga možete da se oslonite. Kako kaže stara narodna poslovica: „Dela govore više od reči.”

Kako biste otkrili koja je komponenta poverenja vama najvažnija, napišite imena ljudi kojima najviše verujete i ispod njihovih imena zašto im verujete. To će vam pomoći da otkrijete koja je komponenta poverenja (transparentnost, koherentnost ili brižnost) za vas najbitnija u odnosima. Zatim napišite imena ljudi kojima ne verujete i ispod njihovih imena razloge zašto im ne verujete. Koje su od komponenti poverenja narušili? Spoznaje koje steknete tokom ove praktične vežbe mogu vam pomoći da tokom sklapanja novih odnosa (kao i održavanja postojećih) osvestite koje su komponente poverenja vama najvažnije, te kojim osobama (ne) bi trebalo da verujete.

Autor: