AKTUELNO

Razgovarali smo sa Dr Zoricom Radojević, pneumoftiziologom iz Opšte bolnice Užice, o tome kako se pacijenti osećaju kada otežano dišu i o produženom kašlju kod osoba sa plućnim oboljenima.

Hronična opstruktivna bolest pluća- HOBP

Hronična opstruktivna bolest pluća- HOBP, je ozbiljna bolest pluća koja otežava disanje, a poznata je i pod nazivom emfizem ili hronični bronhitis. Danas je jedan od vodećih uzroka smrti u svetu, a pored toga, uzrokuje i dugotrajnu onesposobljenost. Kod osoba sa HOBP-om, disajni putevi su delimično suženi zbog pojačanog stvaranja sekreta, otoka sluzokože i spazma glatkih mišića bronhija, što otežava strujanje vazduha kroz njih.

Simptomi hronične opstruktivne bolesti pluća uključuju: konstantno prisustvo kašlja „kašalj pušača“, gubitak ili kratak dah tokom minimalnih aktivnosti, dispneja, pojačanu proizvodnja sekreta, osećaj otežanog disanja, pritisak u grudima, nemogućnost dubokog udisanja, zvuk sviranja (zviždanje u plućima) tokom disanja.

Mnoge osobe sa HOBP-om izbegavaju aktivnosti u kojima su ranije uživali, jer veoma brzo osete nedostatak daha i zamor. Kod bolesnika sa odmaklom HOBP-om, nedostatak daha i drugi simptomi HOBP-a mogu otežati izvršavanje najosnovnijih zadataka, poput laganih kućnih poslova, šetnje, pa čak i kupanja i oblačenja. Ovi simptomi često se pojavljuju godinama pre nego što dođe do smanjivanja kapaciteta rada pluća. Koliko će simptomi biti teški, zavisi od mere u kojoj su pluća oštećena. Oštećenje pluća će brže nastupiti ako pacijent nastavi sa pušenjem cigareta. Kod bolesnika sa HOBP može doći i do sistemskih manifestacija, kao što su gubitak telesne težine, pojava otoka na potkolenicama, oko zglobova, što je posledica srčanog popuštanja.

Dijagnostikovanje i lečenje HOBP

Kod osoba koje imaju dugogodišnji pušački staž, koje imaju dugotrajan kašalj sa iskašljavanjem, nedostatak daha, potrebno je uraditi dopunsku dijagnostiku.

Osnovni test plućne funkcije za dijagnostikovanje HOBP-a je spirometrija. Tokom ovog bezbolnog pregleda od pacijenta se traži da duboko udahne, a zatim izdahne što je moguće snažnije u cev koja je povezana na uređaj koji se zove spirometar. Uređaj meri količinu vazduha koju osoba može izdahnuti i brzinu kojom izdiše.

Terapija HOBP-a uključuje lekove, vakcine, plućnu rehabilitaciju i terapiju eventualnih komplikacija. Ciljevi lečenja HOBP-a uključuju usporavanje napredovanja bolesti, olakšavanje simptoma, poboljšanje fizičke kondicije, prevenciju komplikacija.Najvažniji lekovi u lečenju HOBP-a su bronhodilatatori. Bronhodilatori koji se koriste u lečenju HOBP-a se unose putem uređaja koji se zove inhalator.U uznapredovalom stadijumu bolesti, kada je kiseonik u krvi znatno niži, pacijentima se predlaže dugotrajna oksigenoterapija u kućnim uslovima (DOT), koja podrazumeva upotrebu kiseonika preko aparata koji se zove koncentrator kiseonika, i do 16 h u toku dana, čime se smanjuje potreba za bolničkim lečenjem.Gotovo kod svih pacijenata postoji pojačano lučenje gustog, mukoznog sekreta sa nemogućnošću izbacivanja. Nagomilani sekret doprinosi razvoju bakterija i povećava rizik od infekcije.

Prirodni mukolitici

Proizvodi koji pomažu pacijentima u razlaganju gustog, lepljivog sekreta nazivaju se mukolitici.

PropoMucil® sa organskim medom 600 sadrži prečišćeni propolis bogat polifenolima, N-acetilcistein (NAC) - prirodni mukolitik, koji eliminiše viruse, bakterije i gljivice, razređuje sekret, olakšava njegovo iskašljavanje i pomaže u sprečavanju novih infekcija i organski med. Zajedno još efikasnije doprinose boljoj antioksidantom i antizapaljenskom delovanju kod respiratotnih infekcija.

Foto: Promo/Propomucil Abela Pharm

Dugotrajna primena, 4 meseca i duže, propolisa bogatog polifenolima i N-acetilcisteina, pomaže u sprečavanju pogoršanja HOBP-a i boljem kvalitetu života tih osoba, naročito ako se primenjuju 2 puta dnevno. Prirodno rešenje za produženi kašalj je najdelotvornija opcija.

Autor: Pink.rs