AKTUELNO

Psihičke bolesti su kao i telesne, ne biraju i mogu se dogoditi svakome.

Neosuđujući stav može uticati na to da vas osoba kojoj treba pomoć doživi kao pravu podršku u razrešenju problema, piše mr Anđelka Jelčić, dipl. defektologinja, spec. pedagoginja i porodični psihoterapeutkinja, član tima Vaš psiholog.

Prihvatanje stručne pomoći može da bude veoma težak korak ka razrešenju psihičkih problema. Članovi porodice i druge bliske osobe često uočavaju da problem postoji, neretko i pokušavaju na različite načine da osobu podrže ili joj pomognu da pronađe rešenje. Međutim, zamka u koju se bliske osobe upliću je pozicija terapeuta svom detetu, supružniku, prijatelju. Emocionalna bliskost ne dozvoljava neutralno sagledavanje problema, bez obzira na edukovanost bliske osobe koja teži da pruži pomoć. Zbog toga uloga bliskih osoba treba da bude kroz mrežu podrške - takozvane su usputne osobe do stručne pomoći.

Kako motivisati blisku osobu da potraži stručnu pomoć?

Stigma vezana za mentalno zdravlje je i dalje veoma prisutna u društvu. Očekivana osuda ili etiketiranje od strane društva, koje čini da se osoba oseća kao drugačija, obeležena, može biti jedna od glavnih prepreka za traženje psihološke pomoći.

Šta onda treba učiniti?

Normalizovati, ne osuđivati, ne koristiti stigmatizujuće reči, navesti da je briga o mentalnom zdravlju odraz zdravlja ličnosti, njenih snaga, pravi je put podrške. Psihičke bolesti su iste kao i telesne, ne biraju i mogu se dogoditi svakome, u bilo kojoj životnoj dobi, bez obzira na obrazovanje, porodicu porekla, krug prijatelja. Od najvećeg značaja je pružiti bliskoj osobi jasnoću i sigurnost da neće biti napuštena, da će uvek imati podršku, posebno tokom svog oporavka. Neki psihoterapijski procesi zahtevaju mrežu podrške, često uključivanje bliskih osoba u sam psihoterapijski proces, kao i edukovanost mreže podrške o problemu i njihovo aktivno reagovanje u situacijama kada primete da nešto nije kako treba. Mnoge osobe u psihoterapijskom procesu, prilikom suočavanja sa problemom i izloženosti životnim situacijama koje su za njih uznemirujuće, zamišljaju kako svi koji ih vole stoje iza njih u trenutku suočavanja. To im daje snagu da svakodnevne aktivnosti zaista i ispune.

Odaberite pravi trenutak i pravo mesto. Bilo koji problem koji menja blisku osobu tema je od značaja, te joj tako i treba pristupiti. Razgovori koji su značajni se ne vode u kafiću, tokom slučajnog susreta, tokom neke već planirane aktivnosti. Okruženje treba da bude dovoljno intimno, bez distrakcija, bez drugih osoba. Samo osoba koja se bori sa problemom odlučuje ko će sve za to znati i koliko. Dodatno izlaganje razotkrivanju može je samo gurnuti dalje od traženja stručne pomoći. Važno je uzeti u obzir druge značajne zadatke koje osoba ima, kao što su poslovne obaveze. Treba prihvatiti otpor kao mogući odgovor. Nekada ljudi doživljavaju da je obraćanje psihoterapeutu za pomoć odraz slabosti, navikli su da sami rešavaju svoje poteškoće, ali u situacijama kada je mentalno zdravlje u pitanju, to je veoma teško.

Kako prevazići otpore?

Koristite odnos u kom se nalazite, istaknite koliko vam je značajan, šta za vas taj odnos predstavlja. Istaknite dobiti od psihoterapije. Izbegavajte uslovljavanje i pretnje, to ih može dovesti u stanje povišenog stresa. Istaknite pozitivne karakteristike, kvalitete osobe do koje vam je stalo, istaknite koliko te njene karakteristike utiču na vas, kako doživljavate svoj život bez njihovih kvaliteta.

Objasnite, poentirajte oblasti funkcionisanja koje smatrate problematičnim - navedite gde vidite da problem ostavlja svoj trag. Neosuđujući stav može uticati na to da vas dožive kao pravu podršku u razrešenju problema. Ponudite praktičnu pomoć, navedite gde sve mogu potražiti pomoć, ponudite se da krenete sa njima na prvu seansu. Ogradite se. Recite da ćete sačekati u čekaonici ili prošetati dok je seansa u toku. Ostavite prostora za odluku koliko vaša bliska osoba želi da budete upućeni.

Da li je korisno zakazati seansu kod psihoterapeuta za sebe?

Ako ste uplašeni, a vaša bliska osoba ne reaguje na vaše pokušaje da joj pružite pomoć, zakažite seansu kod psihoterapeuta za sebe. Dobićete jasne smernice kako da postupite, podršku da ne odustanete, mehanizme kako da se nosite sa povišenim stresom. Pojedini problem zahtevaju specifičan pristup. Nekada će psihoterapeut sa vama planirati pravljenje alijanse, okupljanje bliskih osoba koje su zabrinute kako bi se obavio razgovor, nekada će dati jasne smernice o načinu govora koji treba koristiti. Traženje pomoći u situacijama kada ne znamo kako da postupimo sa problemom bliske osobe je normalno, višestruko korisno. Svojim primerom normalizovaćete brigu o mentalnom zdravlju i iskustveno približiti psihoterapiju bliskoj osobi.

Autor: