AKTUELNO

Ovo treba da znate!

Urinarne infekcije mokraćnih puteva koje se često vraćaju (rekurentne infekcije) su veoma rasprostranjene i sreću se kod žena svih godina, obrazovanja i socioekonomskog statusa. Tokom životnog veka, oko 60% žena će imati najmanje jednu bakterijsku infekciju bešike, 20-40% njih će imati ponovnu infekciju od kojih će gotovo polovina žena imati više ponavljanih infekcija tokom svog životnog veka.

Ponavljane infekcije mokraćnih puteva, su zapravo hronične, i osoba tada ima 2 infekcije tokom prethodnih šest meseci ili 3 tokom prethodne godine.

Između tih perioda, osoba nema simptome niti znake infekcije. Da bi se postavila dijagnoza infekcije potrebno je da budu zadovoljena dva kriterijuma: postojanje simptome i laboratorijska potvrda.

Uzroci nekomplikovanih rekurentnih (ponavljanih) infekcija mokraćnih puteva

Žene sa ponavljanim urinarnim infekcijama se ne razlikuju od žena koje nikada nisu imale urinarne infekcije sem što su rođenjem dobile neke karakteristike koje ih svrstavaju u rizičnu grupu. Naime,sluzokoža njihovog urinarnog trakta poseduje posebne receptore preko kojih se E. coli lako zakači itu razmnožava. U normalnim uslovima, E. coli (kao i druge crevne bakterije) je uvek tu, u okolini. Žene koje nemaju te receptore nisu dobri domaćini za nju, ali žene sa receptorima će je zadržati iimati česte simptome. Veoma često, infekcija je prisutna i u vaginalnoj sluzokoži iz istih razloga. Stoga lekar treba uvek pored urinokulture da proveri i vaginalni bris, jer ginekološka infekcija, ako se ne leči istovremeno kada i mokraćna infekcija, može poslužiti kao rezervoar ponovne urinarne infekcije.

Foto: Promo/Abela Pharm

Simptomi

Simptomi koji ukazuju na infekciju su isti bez obzira koja infekcija je u pitanju: bolno i učestalo mokrenje, potreba za hitnim mokrenjem, osećaj nedovoljne ispražnjenosti mokraćne bešike,ponekad pojava krvi u mokraći i/ili nemogućnost zadržavanja mokraće. Simptomi mogu biti manje tipični kod starih osoba, a često ih je teško razlikovati od hroničnih tegoba koje ove osobe imaju nevezano za infekciju (učestalo i hitno mokorenje, inkontinencija, slabost i malaksalost). Stoga je za dijagnozu kod ovih osoba važno obratiti pažnju da li postoji naglo pogoršanje tegoba.

Izazivači infekcije i dijagnoza

Najčešće, infekcije su izazvane bakterijom Escherichia coli (E. Coli) koja je normalni stanovnik u crevima, ali joj nije mesto u mokraćnim putevima. Ređe su izazivači druge bakterije. Na infekciju prvo ukazuju tegobe, a ona se potvrđuje laboratorijskim ispitivanjem urina (i urinokulture). Bakterije koje se izoluju u urinu treba da se nalaze u broju koji je veći od 105 (preko 100000 kolonija u militru urina,CFU/ml). Međutim, taj broj kolonija može biti i manji ukoliko klinički simptomi ukazuju na infekciju.

Nastaviće se…

Autor: promo

#Ako vas muče: Ponavljane infekcije mokraćnih puteva!