AKTUELNO

Obratite pažnju da li i uslovljavate svoju vrednost time što težite da budete savršeni?

Svi mi imamo jaku potrebu da se osećamo voljeno, značajno i da smo važni, jer su to univerzalne ljudske potrebe. Biti važan za druge ljude znači osećati se primećenim, čuti, razumeti i vrednovati ono što radimo ili govorimo. Bitan nam je osećaj da drugi obraćaju pažnju na nas, zavise od nas, zanimaju se za nas, brinu o tome šta mislimo i radimo i zabrinuti su za našu sudbinu. Svi mi osećamo potrebu za priznanjem i vrednošću, jer nam je to važno je za izgradnju i zaštitu svoje ličnosti, kao i zasmislen život.

Perfekcionizam je osobina koja zahteva postavljanje iracionalnih standarda i oštru samokritičnost. Dokazano je da je perfekcionizam povezan sa mentalnim bolestima, uključujući anksioznost,depresiju, poremećaje u ishrani i, čak i sa suicidnim idejama. Jedan od razloga zašto perfekcionizam može dovesti do mentalnih bolesti jeste nezadovoljena potreba da se bude važan. To je zbog toga što je u osnovi perfekcionizma međuljudska potreba da se oseća voljenim, povezanim sa drugim ljudima i duboka potreba za važnošću, a misli da će to postići tako što bude bolji od svih, tj. savršen.

Perfekcionisti prosto gone sebe da postignu očekivanja drugih, jer veruju da će tek kada se ispune očekivanja biti vredni i bitni onima koji su njima važni. Ipak, međuljudska osetljivost i krajnji strah od negativnih socijalnih ocena koje karakterišu perfekcioniste, često generišu percepciju drugih kao neodobravajuću i kritičku. Isto tako, perfekcionisti pogrešno smatraju se da su standardi drugih nedostupni i neuhvatljivi. Shodno tome, perfekcionisti mogu stvoriti osećaj da je drugima nemoguće udovoljiti. Duboka potreba za savršenstvom koje ne postoji može se pojačati kada se ne zadovolji, i tako će mnogi prefekcionisti i dalje neumorno nastojati da nadoknade osećanje manje vrednosti.

Foto: Unsplash.com

Kada perfekcionisti ne steknu odobravanje i naklonost drugih i kad sebe vide kao ništavne u očima drugih, oni će verovatno usvojiti ovaj osećaj da nisu bitni, kao oštećeni aspekt sopstva. Te neprestane negativne misli rađaju osećaj bespomoćnosti i beznađa, što će verovatno katastrofizirati njihove misli kada pogrešno shvate da nikada neće biti važni, stvarajući depresivan, mračan i besmislen pogled na život. Perfekcionisti će se zadržati na svojoj opaženoj nevažnosti i na kraju mogu pretrpeti depresivne posledice, uključujući simptome depresije i raznih drugih mentalnih oboljenja.

1. Obratite pažnju na ono što je vama zaista važno. Perfekcionisti posebno treba da teže da stvore smislene i autentične odnose sa drugim ljudima koji nisu zavisni od dostignuća i ispunjavanja tuđih očekivanja. Moramo prepoznati da se naš život ne meri onim što postižemo, već kako utičemo na druge.

2. Aktivno se interesujte, priznajte, slušajte i pokažite drugima da su važni. Takođe je verovatno da će vam drugi uzvratiti ove radnje i takođe će vam pokazati da ste važni.

3. Dodirnite i osetite živote drugih ljudi. Pružite ruku, budite ljubazni i učinite da se drugi u vašem društvu osećaju dostojno i cenjeno. Čineći to, stvorićemo smislen život koji svakako vredi živeti,nasuprot zabludama o savršenstvu koje realno ne postoji.

Foto: Unsplash.com

Autor: promo

#Zdravlje