AKTUELNO

U 19% slučajeva PCR test test može biti negativan i kod osoba koje su zaražene, dok skener u 94% slučajeva otkriva prisustvo virusa korona prateći promene na plućima, objašnjava dr sci. med. Sanja Jovanović, radiolog u Bel Medicu .

Najnovija istraživanja pokazala su da se promene na plućima mogu javiti i kod osoba kod kojih infekcija SARS-CoV-2 virusom nije labaratorijski potvrđena. Većinom su to osobe koje imaju koje su bile u kontaktu sa osobom pozitivnom na korona virus ili dolaze iz inficiranog područja, a kod kojih je labaratoriski test bio negativan. Bitno je napomenuti da labaratoriski test (PCR test), koji je zlatni standard u dijagnostikovanju korona virusa, nije 100% pouzdan. 

Naime, u 19% slučajeva PCR test će dati lažno negativan rezultat. Dakle, test može biti negativan i kod osoba koje su zaražene. Zbog toga se kod svih pacijenata kod kojih se, na osnovu kliničkih simptoma ili epidemiološke anamneze, sumnja na oštećenje pluća izazvano SARS-CoV-2 virusom, preporučuje radiološko ispitivanje pluća - dr sci. med. Sanja Jovanović, radiolog u Bel Medicu. 

Kada se radi skener, a kada Rentgen

Skener ima jako visoku senzitivnost (oko 94%) za promene u plućima. Stoga je Fleischnerovo udruženje evrospkog društva za toraklanu medicinu i radiologiju uvrstilo skener kao radiološku metodu izbora u detekciji plućnih manifestacija SARS-CoV-2 infekcije. Rendgen, koji je inače dostupniji, ima nisku senzitivnost. Poređenja radi, kod čak 20 % pacijenata sa blagom kliničkom slikom i laboratorijski potvrđenom COVID-19 infekcijom rendgen nije detektovao promene na plućima. 

- Ovo ne znači da rendgen nema primenu u dijagnostici korona virusa, već da je najadekvatniji kod pacijenta koji se leče u jedinicama intenzivne nege, odnosno u praćenju stanja bolesnika i toka bolesti, kao i kod pacijenata kod kojih iz nekih razloga nije moguća upotreba skenera – objašnjava naša sagovornica. 

Ko je kandidat za skener?

Pacijenti koji imaju jasne kliničke simptome respiratorne infekcije ili pogoršanje kliničkog stanja obavezno se upućuju na skener, kaže dr Jovanović. Takođe, skener treba uraditi pacijentima koji, uz blaže kliničke simptome, imaju pridružene bolesti koje povećavaju rizik za razvoj teškog oblika COVID-19, a to su kardiovaskularna oboljenja, plućne bolesti, dijabetes, gojaznost, maligne bolesti. Skener se takođe primenjuje i kod osoba koje imaju pozitivnu epidemiološku anamnezu, a negativan labaratorijski test.  

#COVID-19

#Skener

#belmedic

#koronavirus

#rentgen