AKTUELNO

Zašto volimo da ljudi koji nas privlače budu blizu nas?

Uh, kako je samo dobar onaj osećaj kada nas neko tako privuče…pa treperimo. Željno iščekujemo svaki susret i čuveni leptirići lepršaju gore-dole našim stomakom…Poznato? Privlačnost prema nekome - znamo je kada osetimo. I nije sve uvek u vezi sa izgledom. Ako biste, recimo imenovali prvih pet ljudi sa kojima volite provoditi vreme, malo je verovatno da bi vaš spisak odražavao samo pet fizički najprivlačnijih ljudi koje poznajete.

Svi u životu imamo ljude koji nas čine srećnima, ljude koje volimo da budu blizu nas. Sa druge strane, postoje ljudi koje pokušavamo da izbegnemo, jer nas stresiraju i emocionalno iscrpljuju, ma koliko da su na prvi pogled privlačni.

Napravite razliku između- naklonosti, privrženosti i afektivnog prisustva u vezi ljudi koji vas privlače.

Glavni faktor privlačnosti je način na koji određene osobe čine da se osećamo fantastično. Privučeni smo ljudima koji čine da se osećamo srećnim, punim nade i optimizma, a kada ih nema, želimo da ih vidimo ponovo. Sledeće istraživanje je otkrilo kako to, u stvari, funkcioniše.

Autori Noah Eisenkraft i Hillari Anger Elfenbein su u delu pod naslovom "Kako ti činiš da se osećam", ispitivali su način na koji ljudi utiču na način kako se drugi osećaju1. Analizirajući podatke iz 48 posmatranih grupa, pronašli su dokaze ističu da postoje konzistentne, individualne razlike u osećanjima koje ljudi imaju, poznati kao “uticaj osobina”, kao i u emocijama koje ljudi ispoljavaju u vezi drugih ljudi, poznati kao “osobenost afektivnog prisustva”.

Naime, otkriveno je da su potpuno različite emocije koje ljudi osećaju usled uticaja osobina i osobenosti afektivnog prisustva pojedinih osoba. Otkrili su da je pozitivno afektivno prisustvo povezano sa većom „mrežnom povezanošću“ – utiče na broj ljudi pojedinaca kojima ste okruženi, dok je negativno afektivno prisustvo povezano sa većom otvorenošću, ali nižom prihvatljivošću ljudi oko sebe.

Autori napominju da njihovi rezultati ilustruju efekte partnera unutar društvene interakcije, opisane kao „ponašanje i osećaji koje jedni izazivaju kod drugih i, shodno tome, trag koji ostavljaju iza sebe“.

Foto: Unsplash

Otkrivajući da afektivno prisustvo nadilazi emocionalnu “opijenost”, ističe se da izazvana emocija nije samo “uhvaćena” emocija koju doživljavamo u prisustvu određenih osoba. Mehanizmi prenošenja emocija mogu uključivati razlike u izražajnom stilu, na primer, neverbalni znakovi - kao i obrasce međuljudskog ponašanja, poput topline ili dominacije.

Autori studije smatraju da su njihovi dokazi o afektivnom prisustvu efektni, jer su ispitivali kako se osećaju ljudi kada su bili u bliskim poznanstvima u različitim okruženjima, za razliku od načina na koji su učesnici komunicirali sa strancima. Uticaj afektivne prisutnosti među strancima testiran je naknadnim istraživanjima.

Afektivna prisutnost izaziva romantično interesovanje za osobu.


,Studija pod nazivom „Kako činiš da se osećam tako dobro?“ (2015)2, ispitivala je kako afektivno prisustvo utiče na romantično interesovanje za određenu osobu. Oko 40 osoba je učestvovalo u događaju vezanom za instant sastanke na kome su ispitanici „izlazili“, sa šest ili sedam partnera suprotnog pola.

Koristeći analizu modela društvenih odnosa, potvrđeno je da su učesnici želeli da ponovo vide osobe kada su one imale veće pozitivno afektivno prisustvo. Stoga, čini se da stvaranje pozitivnih emocija promoviše romantičnu privlačnost.

Između ostalih zaključaka, otkriveno je da u pogledu emocionalnog izražavanja i veština ljudi koji rade na poboljšanju sopstvenih emocija i prilagođavanju emocija drugim ljudima, verovatnije će pobuditi pozitivne emocije kod drugih ljudi. Interesantno je, međutim, da je dokazano da ljudi koji stvaraju pozitivne emocije kod drugih ne moraju nužno i sami doživljavati pozitivne emocije.

Foto: Unsplash

Što se tiče osobina ličnosti, otkrili su da su predusretljivost i otvorenost dve osobine povezane pozitivnim afektivnim prisustvom drugim osobama. Ljudi koji se ponašaju prijatno su obzirni i vešti u kontaktima, pa bi se očekivalo da kod drugih izazovu pozitivne emotivne reakcije.

Veza između ekstraverzije i pozitivnog afektivnog prisustva, međutim, bila je neočekivana, s obzirom da je u pomenutom istraživanju pronađeno je da je ekstraverzija povezana sa negativnim afektivnim prisustvom. Njihov doživljaj u vezi sa brzinom reagovanja na osobu mogao je pobuditi pozitivnu emociju kod ekstravertnih ljudi, što izaziva recipročne pozitivne emocije od partnera.

Kako činiš da se tako osećam?

Privlačnost je više od samo fizičkog dopadanja. To uključuje ne samo način na koji izgledamo, već i način na koji činimo da se drugi osećaju u našem prisustvu. U privlačenju i povezivanju sa drugima, predusretljivost i emocionalna otvorenost podstiču pozitivne emocije i predviđaju relativni uspeh u sklapanju poznanstava i veza.

Ako želite da saznate nešto više o privlačnosti, zaljubljenosti, ljubavi i sličnim temama možete pročitati više o tome upravo OVDE.

1Eisenkraft, Noah, and Hillary Anger Elfenbein. "The Way You Make Me Feel: Evidence for Individual Differences in Affective Presence." Psychological Science 21, no. 4 (2010): 505-10.

2Berrios, Raul, Peter Totterdell, and Karen Niven. “Why Do You Make Us Feel Good? Correlates and Interpersonal Consequences of Affective Presence in Speed‐dating.” European Journal of Personality 29, no. 1 (2015): 72–82

#Ljubav

'