AKTUELNO

Saznajte da li možemo kontrolisati svoj primarni s*ksualni instinkt?

Ako bismo se vratili u doba polovine prošlog veka, da biste došli u pristup “zabranjenim” seksualnim sadržajima morali ste da odete u bioskop za odrasle, ili potražite neki časopis ovog tipa. Danas je pornografija svuda prisutna, u velikim količinama. Svako ko ima pristup internetu može dobiti seksualnih sadržaja koliko god želi. Kako povećana dostupnost ovakvih sadržaja utiče na nas?

Višestruka ispitivanja (1) su posmatrala efekte izloženosti seksualnim sadržajima. Ključna pitanja su bila šta su ljudi osećali tokom izlaganja seksualnim sadržajima i šta su želeli da rade po završetku posmatranja. Ljudi su bili izlagani seksualnim sadržajima koji su bili subliminalno (podsvesno) i supraliminalno (svesno) obrađeni. Subliminalne poruke deluju ispod praga svesti, tako da primalac poruku "percipira" pomoću podsvesnih mehanizama i nije svestan da je poruka uopšte emitovana. Podsvest obrađuje i procesuira poruku, te aktivira ponašanje kojim se odgovara na poruku.

Foto: Pixabay.com

Prva tri eksperimenta pokazala su da je izlaganje ljudi podsvesnim seksualnim sadržajima rezultiralo osećanjem sreće. U jednoj od opisanih studija, ljudi su zamoljeni da opišu svoje raspoloženje nakon izlaganja ovim sadržajima. U drugoj studiji je korišćen kognitivni zadatak (da li je niz slova ispravna reč), i ispitivano je da li je izlaganje seksualnim sadržajima skratilo ili produžilo vreme, koje je ljudima bilo potrebno da identifikuju reči povezane sa pozitivnim raspoloženjem. U trećoj studiji, testirano je da li je izlaganje seksualnim sadržajima poput slika i filmova, pre njihove svesne obrade, učinilo da ljudi više vole te sadržaje. U četvrtoj studiji pokazano je da su pozitivne emocije, koje proizlaze iz izloženosti nesvesnim seksualnim sadržajima, povećale motivaciju ljudi da nastave sa datim zadatkom. Drugim rečima, zadatak koji je inače bio dosadan doživljavao se kao zabavan, nakon subliminalnog (ispod svesnog praga) izlaganja seksualnim sadržajima. U poslednjoj studiji je dokazano da izlaganje seksualnim slikama nije samo povećalo motivaciju da se uradi bilo šta, već je povećalo motivaciju uključenja u seksualne aktivnosti.

Ljudi koji su učestvovali u eksperimentu nisu znali o čemu se radi u studiji, ili da su izloženi podsvesnim ili svesno obrađenim seksualnim sadržajima. Ovo je omogućilo istraživačima da imaju uvid u njihovu podsvest, kao i da ispitaju dejstvo efekata seksualnih sadržaja , uz minimalno ometanje faktora kao što su stigme ili tabui, kao i društvene predrasude i potencijalne manipulacije ljudi, koji bi inače mogli da poremete rezultate ispitivanja.

Foto: Pixabay.com

• U drugom nizu studija, ljudi su podsvesno i svesno, bili izloženi erotskim rečima i slikama, i upoređeni su rezultati sa prethodnim izlaganjem kontrolnim rečima i slikama. Istraživači su posebno bili zainteresovani za efekte “seksualnog priminga”(“priming” je nesvesna forma ljudske memorije koja se bavi perceptivnom identifikacijom reči i objekata. Odnosi se na aktiviranje određenih reprezentacija ili asocijacija u memoriji neposredno pre izvođenja akcije ili zadatka), kao i na relacione ishode istraživanje, tj. tendencije da se iniciraju i održavaju emotivne veze. Ove tendencije su procenjivane putem različitih kognitivnih i bihevioralnih zadataka, kao i putem samoocenjivanja.

Rezultati istraživanja su pokazali da podsvesna, ali ne i svesna izloženost seksualnim sadržajima, pojačava sledeće aktivnosti: • spremnost pojedinaca da se “otvore” ili više govore o sopstvenim strahovima, snovima i drugim ranjivostima.• pristupačnost misli vezanih za intimnost.• spremnost osobe da se žrtvuje za partnera.• upotreba pozitivnih strategija za rešavanje sukoba.

Dakle, dokazano je kada su ljudi suptilno izloženi seksualnim sadržajima, veća je verovatnoća da će inicirati ili biti otvoreni za iniciranje novih romantičnih ili seksualnih veza. Izloženost seksualnim sadržajima povećava tendenciju da se održi postojeća romantična veza. Sve ove studije pokazuju da izloženost seksualnim sadržajima (barem subliminalno), zapravo može pomoći u formiranju i održavanju odnosa. Ovo sugeriše da izlaganje seksualnim sadržajima potencijalno može dovesti do prevare (ako je seksualni odnos važnija stavka za nekoga ko je već u vezi), ali to bi takođe moglo sprečiti prevaru povećanjem romantičnih i seksualnih aktivnosti.

Suština ovih istraživanja jeste je da su efekti izloženosti seksualnim sadržajima komplikovaniji nego što ljudi veruju, i definitivno nisu svi loši ili štetni. Ljudi mogu koristiti seksualne sadržaje ili pornografiju kako bi pomogli svojim vezama, povećali uzbuđenje i pronašli nove načine za začinjavanje svog seksualnog života. Važno je samo na koji se način obrađuju signali - svesno ili podsvesno. Takođe, jako je važno naći meru izlaganja seksualnim sadržajima, jer preterana stimulacija seksulanim sadržajima može dovesti do štetnih efekata, pa čak i do impotencije.

O tome kako možete začiniti i poboljšati svoj seksualni život možete pročitati više OVDE.

(1)https://www.researchgate.net/publication/5347272_When_Sex_Primes_Love_Subliminal_Sexual_Priming_Motivates_Relationship_Goal_Pursuit

Autor: Pink.rs

#Ljubav

#Seks

#Zdravlje

'