AKTUELNO

U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, potvrđeno je prisustvo virusa Covid-19 kod 126 korisnika i 40 zaposlenih, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prisustvo virusa Covid-19 potvrđeno je u gerontološkim centrima u Knjaževacu, Beogradu, Nišu, Obrenovcu, i Mataruškoj Banji, kao i u Domu za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu.

Covid-19 prisutan je i u Stacionaru za decu i omladinu sa autizmom Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu, radnoj jedinici Dnevni boravak ''Stari Grad'' Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu, Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, Centru za socijalni rad u Vranju, Gradskom Centru za socijalni rad u Beogradu u odeljenju Čukarica, Domskom odeljenju pri Centru za socijalni rad u Brusu.

Covid-19 ima i u domovima za smeštaj odraslih i starijih ''Stara pruga'' na Umci ''Doživeti stotu' u, Beogradu, ''Maš Green House'' u Petrovaradinu, Domu za smeštaj odraslih i starijih ''Miljakovački vinogradi'' u Beogradu ''Radost'' u Negotinu, ''Gardoš'' u Zemunu, ''Nada'' u Beogradu, ''Lipovački odmor'" u Beogradu i ''S.Nikola'' u Negotinu.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je rešenje o zabrani rada Doma za smeštaj odraslih i starijih ''Nada'', u Beogradu, navodi se u saospstenju.

Takođe, Dom za smeštaj odraslih i starijih ''Doživeti stotu'', Beograd, Dom za smeštaj odraslih i starijih ''Stara pruga'', Umka i Dom za smeštaj odraslih i starijih ''Radost'' u Negotinu, rešenjem o zabrani rada ovog Ministarstva , ne pružaju uslugu socijalne zaštite domskog smeštaja odraslih i starijih.

Dodaje se da je ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite iznosi 520, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 195.

Korisnici u ustanovama socijalne zaštite za koje postoji procena da mogu biti potencijalni prenosioci virusa smešteni su u izolaciju, dok zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, kod kojih postoji ovakva opasnost, ne dolaze na posao i nalaze se u kućnoj izolaciji.

Ukupan broj Ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina iznosi 74, sa kapacitetom od 14.512 korisnika.

Od toga je: 57 Ustanova za odrasle i starije (9 Domskih odeljenja pri Centrima za socijalni rad, 23 Gerontoloških centara, 8 Domova za smeštaj odraslih i starih, 3 Ustanove za smeštaj osoba sa invaliditetom i 14 Ustanova za smeštaj osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama) i 17 Domova za decu i mlade (10 Domova za decu i mlade bez roditeljskog staranja, 3 Zavoda za vaspitanje dece i omladine i 4 Ustanove za decu i mlade sa smetnjama u razvoju).

Ukupan broj privatnih pružalaca usluge socijalne zaštite domski smeštaj odraslih i starijih na teritoriji Srbije iznosi 229, sa kapacitetom od 8.617 korisnika.

#domovi za stare

#koronavirus