AKTUELNO

Republička izborna komisija (RIK) naložila je danas izbornoj listi pod nazivom "Zajedno za budućnost - koalicija za mir i toleranciju", koju čini više stranaka i pokreta manjinskih zajednica, da broj predatih potpisa podrške građana dopuni sa bar 63 pravno valjana potpisa u roku od 48 sati da bi se stekli uslovi da bude proglašena.

Kako je konstatovano, lista je podnela više od 6 000 potpisa građana ali deo nije pravno valjan, tako da je potrebno priložiti nove do ukupnog broja od 5 000 potpisa koliko je određeno za stranke nacionalnih manjina.

Takođe je saopšteno će u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno zatvorima, biti 29 biračka mesta za parlamentarne izbore.

#RIK