AKTUELNO

Više javno tužilaštvo u Nišu, nakon izvšenog pretresa stana, donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osum. A.M, zbog dva krivična dela otmica iz čl. 134 st. 3 u vezi st. 1 KZ, kao saizvršilac u vezi čl. 33 KZ i jedno krivično delo otmica iz čl. 134 st. 4 u vezi st. 3 i st. 1 kao saizvršilac u vezi čl. 33 KZ.

Sumnja se da je početkom 2002. godine osum. A.M. zajedno sa B.N., prema kome je krivični postupak okončan pravnosnažnom osuđujućom presudom pred sudom u Francuskoj Republici i sada pokojnim Z.R., oštećenu O.S. silom i iskorišćavanjem odnosa zavisnosti i straha koji je oštecena imala prema njima kao licima koja su je kupili od nepoznatih lica, zadržali duže od deset dana, i to u periodu od oko tri meseca, postupajuci prema njoj na svirep nacin, a sve kako bi oštecenu O.S. prinudili da pocne da se prostituiše u mreži prostitucije, koju je organizovao osumnjiceni zajedno sa B.N., pa je nakon perioda od oko 3 meseca oštecena i pocela da se prostituiše za njihov racun.

Takode, sumnja se da je u periodu od sredine aprila 2002. godine do 02.08.2002. godine, osu. A.M. zajedno sa B.N., držao oštecenu M.K. u razlicitim hotelima na širem podrucju grada Pariza, kao i da su postupali prema oštecenoj na svirep nacin, a kako bi je prinudili da im kaže kakve su izjave ona i oštecena V.R. dale u policiji Francuske Republike, u kom postupku su saslušavane zbog navodenja na prostituciju od strane clanova ove mreže, dok su u neutvrdenom periodu od kraja jula do sredine avgusta 2002. godine, ošt. V.R., silom i iskorišcavanjem odnosa zavisnosti i straha koji je oštecena imala prema njima kao prostitutka u mreži prostitucije koju su oni organizovali, odveli iz Tuluza u parisku oblast i zadržali je, postupajuci prema njoj na svirep nacin, kako bi je prinudili da im kaže kakve su izjave ošt. M.K. i ona dale u policiji Francuske Republike u kom postupku su saslušavane zbog navodenja na prostituciju od strane clanova ove mreže, usled kog svirepog postupanja je nastupila smrt ošt. V.R.

Osumnjiceni A.M. je dana 25.05.2022. godine, uz krivicnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Nišu, radi saslušanja. Prilikom saslušanja, osumnjiceni A.M. se branio cutanjem, nakon cega je Više javno tužilaštvo u Nišu predložilo Višem sudu u Nišu odredivanje pritvora protiv osum. A.M. do 30 dana, kako boravkom na slobodi ne bi ometao postupak uticanjem na svedoka koga je tokom istrage potrebno ispitati, kao i zbog cinjenice da je za navedena krivicna dela propisana kazna zatvora preko deset godina, cije izvršenje dovodi do uznemirenja javnosti.

Autor:

#ZLOSTAVLJANJE

#devojke