AKTUELNO

Predloženo je da ostanu pritvoru.

Prilikom iznošenja odbrane osumnjičeni Sava Kovačević i njegova majka Danijela su iskoristili svoje zakonsko pravo i branili se ćutanjem.

Biće ispitano sedmoro oštećenih

Uzimajući u obzir njihove odbrane, kao i činjenicu da će tužilaštvo u toku dokaznog postupka u svojstvu svedoka ispitati sedam oštećenih lica, zatim pet zdravstvenih radnika koji su sarađivali sa osumnjičenim, kao i druge svedoke, Prvo osnovno javno tužilaštvo predložilo je određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati postupak uticajem na svedoke.

Naime, osumnjičenima je juče od strane dežurnog zamenika javnog tužioca određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili navedena krivična dela.

Osumnjičenom se stavlja na teret da se u neregistrovanoj ordinaciji „Dr Sauvage“ na Terzijama u Beogradu, koja nikada nije prijavljena niti upisana u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, u vremenskom periodu od 02.01.2020. godine do 08.04.2021. godine, za novčanu naknadu bavio određenom delatnošću bez odrovarajuće stručne spreme i bez odgovarajućeg odobrenja za samostalan rad, odnosno licence, a za čije obavljanje mu je po zakonu potrebna dozvola nadležnog organa.

On je pružao medicinske usluge i izvodio medicinske zahvate nad pacijentima (liposukcije, transfere masti, korekcije usana i dr.), prikrivajući od njih, činjenicu da nije stručno osposobljen za pružanje medicinskih usluga i izvođenje medicinskih zahvata, da bi nakon izvršenih medicinskih zahvata oštećenia izdavao medicinske izveštaje sa propisanom terapijom-lekovima bez pečata i sa lažnim brojem licence, za dogovorenu naknadu.

To je za posledicu imalo teško narušavanje zdravlja za sada sedam oštećenih lica, sve u pomaganju sa majkom osumnjičenom Danijelom koja je u navedenom period u neregistrovanoj ordinaciji primala pacijente kojim treba da se pruže medicinske usluge i odrade medicinski zahvati, te od istih uzimala novčanu naknadu, sve to iako joj je bila poznata činjenica da njen sin u neregistrovanoj ordinacaciji radi bez odrovarajuće stručne spreme i bez odgovarajućeg odobrenja za samostalan rad, odnosno licence, što je potvrđeno od strane svih lekarskih komora kao i od Ministarstva zdravlja.

Kovačević se oglašavao preko društvenih mreža i na taj način nudio svoje medicinske usluge i izvođenje zahvata. Takođe je u svrhu reklamiranja koristio svoj instagram profil, kao i instagram naloge pojedinih javnih ličnosti.

U daljem toku istrage Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu će ispitati za sada sedam oštećenih lica, pet zdravstvenih radnika u svojstvu svedoka kao i druge svedoke, pribaviti medicinsku dokumentaciju oštećenih, te će naložiti veštačenje a u pravcu utvrđivanja činjenica da li su radnjama osumnjičenih oštećenim licima nanete teške telesne povrede ili im je zdravlje teško narušeno.

U zavisnosti od odbrane osumnjičenih, Prvo osnovno javno tužilaštvo će podrediti komisijsko psihološko-psihijatrijsko veštačenje osumnjičenih, a na okolnost njihove uračunljivosti u vreme izvršenja predmetnih krivičnih dela.

Takođe, tužilaštvo će nakon svih prikupljenih dokaza naložiti i posebnu proveru imovine osumnjičenih stečene bavljenjem ovim nelegalnim poslom, a sve u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjičenih eventualno stiču svi biti elementi i krivičnog dela Pranje novca član 245. Krivičnog zakonika, nakon čega će ovo tužilaštvo sve prikupljene dokaze kao poseban predmet dostaviti na ocenu i dalje postupanje nadležnom tužilaštvu.

Nakon završenog dokaznog postupka, biće doneta odluka o daljem postupanju.

#Sava Kovačević

#saslušanje