AKTUELNO

Njegovo telo pronađeno je u Dunavu 5. januara 2018. godine.

S obzirom na veliko interesovanje, obaveštavamo javnost da tužilaštvo shodno svojim ovlašćenjima predviđenim zakonikom o krivičnom postupku (čl. 129 Zakonika o krivičnom postupku), nalaže obdukcije u svakom slučaju kada okolnosti pod kojima je smrt nastupila ne isključuju mogućnost da je smrt nastupila u vezi sa eventualnim izvršenjem krivičnog dela, a obdukcija je obavezna ukoliko je identitet leša nepoznat, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

U praksi su to situacije kada policija obavesti dežurnog zamenika javnog tužioca da je preminulo lice srednje/mlađe životne dobi, a čije telo je pronađeno van njegovog prebivališta ili zdravstvene ustanove, pri čemu poznate činjenice u pogledu zdravstvenog stanja lica ne ukazuju jasno da je smrt posledica njegovog narušenog zdravstvenog stanja ili se radi o o događaju koji je posledica pada sa visine, samoubistva, utopljavanja i sl.

U vezi sa smrću Vladimira Cvijana, u konkretnom slučaju, dežurni tužilac je obavešten da je dana 5. 1. 2018 godine, na 1.164 km desne obale Dunava, u vodi, na rastojanju od oko 7 m od obale, zatečen, u tom trenutku NN muški leš, srednje životne dobi . Dežurni tužilac po službenoj dužnosti naložio je obdukciju leša, zajedno sa toksikološkom analizom, kako bi se utvrdio identitet preminulog lica i uzrok smrti. Nakon dostavljanje izveštaja policije i obdukciomg zapisnika, sa toksikološkim analizama, utvrđen je dentitet preminulog - Vladimir Cvijan, rođen 1976. godine, koji je preminuo usled utopljavanja.

Kako su naveli iz Tužilaštva, na telu pokojnog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na mehaničke povrede, a iz rezultata toksikološkiih analiza moglo se zaključiti da ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo.

Kako nije postojala bilo kakva indicija koja bi ukazivala na izvršenje nekog krivičnog dela, predmet je arhiviran 2018. godine.

Više javno tužilaštvo u Beogradu u proseku na mesečnom nivou naloži između 50 i 60 obdukcija u sličnim situacijama, radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta preminulih lica.

Takvi predmeti se, nakon dostavljanja izveštaja i obdukciomg nalaza, arhiviraju.

#Advokat

#Vladimir Cvijan