AKTUELNO

Snovi o grobljima su snovi sa jakom simbolikom, koja nema nikakve veze sa vašim umiranjem. U stvari, njegova metaforična priroda se odnosi na stvari u vašem životu koje su zakopane ili davno zaboravljene.

U suštini, groblje u snovima znači ili da se vraćate u prošlost da biste nešto iskopali ili početak unutrašnje transformacije.
Primetiti svoje ime na nadgrobnom spomeniku je zapravo pozitivan simbol sna koji vam daje do znanja da je došlo do transformacije. Izgleda da ste dobro svesni ovog novog bića.

Ako sanjate zombije na ovom mestu, to znači da stvari koje su negde postavljene u prošlosti, ponovo dolaze "na površinu".

Ako sanjate da ste živi zakopani, to može biti povezano sa klaustrofobičnim situacijama u vašem životu koje vas sprečavaju da napredujete, objašnjava "Dreamdictionary.org".

Često se simbol groblja odnosi na prošla osećanja, prethodne veze, ideje ili navike koje izjednačavamo sa mrtvim ili sahranjenim.

Groblja su mesta koja često povezujemo sa duhovima. Ako primetite duhove, to će vas usmeriti ka stvarima koje nas proganjaju iz prošlosti. Duhovi deluju kao metafora koja nagoveštava ono što vas tako dugo proganja.

#SAN