AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog apostola Tadeja, kao i dan sećanja na sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkog koga srpski narod veoma ceni.

Jedan od sedamdesetorice, a ne onaj Tadej, koji je bio jedan od Dvanaestorice apostola. Sv. Tadej je prvo video i čuo Jovana Krstitelja i primio je krštenje od njega, a potom je video Gospoda Isusa Hrista.

Gospod ga je uvrstio u sedamdeset manjih apostola. Posle slavnog svog vaskrsenja i vaznesenja Gospod je poslao Tadeja u Edesu, rodno mesto Tadejevo, a prema Svome obećanju knezu Avgaru, koga je ovome Gospod dao onda kada mu je poslao ubrus sa likom Svojim.

Celivanjem toga ubrusa Avgar je bio izlečen od kuge, ali ne sasvim. Malo kuge mu je bilo ostalo još na licu. Kada se sv. Tadej javio Avgaru, on ga je primio sa velikom radošću. Apostol Hristov ga je poučio veri istinitoj, a potom ga krstio. Kada je kršteni Avgar izlazio iz vode spade i ostatak kuge s njega i u potpunosti je ozdravio. Proslavivši Boga, knez Avgar je hteo da i njegov narod spozna Boga i da Ga proslavi.

Knez je tada sazvao sve građane Edese pred apostola svetog Tadeja, da čuju propoved o Hristu. Čuvši reči apostolske i videvši čudesno isceljenog kneza, ljudi su odbacili idole i nečisto življenje, primili su veru Hristovu i krstili se. I tako se grad Edesa prosveti hrišćanstvom. Knez Avgar je izneo mnogo zlata i ponudio ga apostolu, ali Tadej mu reče: „Kad svoje ostavismo, kako tuđe da primamo?" I propovedao je sveti Tadej Jevanđelje po Siriji i Finikiji. Upokojio se u Gospodu u gradu Viritu Finikijskom.

Na ovaj dan valjalo bi otići u crkvu i pomoliti se za zdravlje bližnjih, a običaji i narodno predanje nalažu će nam Gospod Bog sačuvati porodicu i familiju od bolesti, nesreća i zala ako mu se obratimo iskreno i čistom molitvom.

#Sveti apostol Tadej