AKTUELNO

Ispraćen je ovog petka u večnost - gde mu je i mesto, veliki Davidi Albahari, pisac i prevodilac, akademik, koji je svetom minuo u nedelju, posle duge i teške bolesti, a koji od juče počiva na Jevrejskom groblju u Beogradu. Među svojima, onima čije je nasleđe u sebi nosio, poštovao i čuvao, čijoj je zajednici decenijama doprinosio, a koji su ga sa velikim poštovanjem i ljubavlju i ispratili do večnog boravišta.

Pripadnici jevrejske zajednice, u kojoj je Albahari bio godinama aktivan, odali su mu počast u velikom broju, saučestvujući u bolu piščeve supruge Bojane i dece, Rebeke i Natana. Među ožalošćenima se našao i pisac Svetislav Basara ali i veliki broj uglednih srpskih izdavača, od Bore Anđelića iz "Čarobne knjige" koja godinama objavljuje Albaharija, preko Zorana Hamovića iz IP "Klio", Vladislava Bajca iz "Geopoetike", Ivana Bevca iz kuće Booka, Predraga Markovića...

Karikaturista se Dušan Petričić, govoreći u kapeli, prisetio svog drugovanja sa Davidom sa kojim su ga, od detinjstva preko mladosti i zrelosti sve do poznih dana, povezivale zajedničke teme ali i mesta na kojima su živeli - istovremeno su se, recimo, otisnuli u Kanadu i tamo decenijama čuvali svoju odanost rodnom gradu, da bi se docnije istovremeno i vratili u svoj Zemun. Govoreći o Davidu kao neuništivom borcu odlučnom da svoj kreativni ritam sačuva po svaku cenu, od svih izazova kojima ga je neumoljiva bolest izlagala, srčanosti sa kojom je čuvao svoje pravo da neometan misli i piše, Petričić je rekao:

- Zato, s posebnom pažnjom, činjenici o izuzetnom značaju i uticaju na nove generacije pisaca koji je David Albahari imao kao književnik i prevodilac, dodajem i podatak o njegovoj hrabrosti i upornosti da ne odustane od posla koji mu život znači. Ni onda kada bi svi drugi odustali.

Hebrejske reči, slivene u psalme iščitane nad Davidovim grobom, poslednje su reči "od ovoga sveta" upućene onome koji je, lepše i veštije no iko, iz sebe izlivao reči i rečenice ispisujući ih na srpskom jeziku. I ostavio nam ih među koricama tridesetak knjiga, koje žive na dvadesetak jezika - za večnost, u koju se davno upisao.

Autor: