AKTUELNO

S obzirom na to da je danas sreda, danas se i posti

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas obeležavaju svetog sveštenomučenika Artemona Laodikijskog.

Bio je sveštenik u Laodikiji za vreme cara Dioklecijana.

Pred sudijom mučiteljem ovako je za sebe rekao:

"Imenujem se Artemon, rob Hrista Boga mojega; 16 godina beh čtec i čitah knjige u crkvi Boga mojega; 28 godina beh đakon i čitah svešteno Jevanđelje; 33 godine napunih kao prezviter učeći ljude i nastavljajući ih na put spasenja s pomoću Hristovom".

Sudija ga uvede u hram Eskulapov gde žrečevi naročito negovahu velike zmije, posvećene tome "bogu".

Svi su misli da će zmije ugristi Artemona. No, on se prekrsti i silom krsta prikova sve zmije za zemlju tako da se ne mogahu maći. Potom ih izvede sve u dvorište, dunu na njih i sve ih odjednom umrtvi.

Svi su bili užasnuti.

A glavni žrec toga hrama, Vitalije, videći ovo čudo, pade na kolena pred Artemonom i povika:

"Veliki je Bog hrišćanski!"

I krsti ga mučenik sa još nekim prijateljima njegovim.

No, zlobni sudija osta uporan u zlobi i mučaše starca Artemona raznim mukama.

Jednom ga htede baciti u vrelu smolu, no sam se s konja vrže u nju i izgore.

Behu viđena dva orla koji padoše na nj' digoše ga s konja i vrgoše u smolu.

Sveti Artemon osta slobodan za izvesno vreme i hođaše, praćen uvek sa dva svoja omiljena jelena, i učaše narod.

No, ponovo bi uhvaćen i posečen 303. god. I preseli mu se duša u Carstvo Hrista Boga, našega, kome je Artemon sveti verno služio.

Autor: