AKTUELNO

Iako su još stari Grci u trećem veku pre nove ere otkrili da je Zemlja okrugla, takozvani „ravnozemljaši”, nauci ipak ne veruju. Zajednica ravne Zemlje koja datira iz 1956. godine, tvrdi da je Zemlja ravna ploča. Veruju da su snimci iz svemira, zapravo globalna prevara u kojoj učestvuju svetske vlade.

Iako ne mogu da se dogovore kako funkcioniše ravna Zemlja, to ih ne sprečava da smišljaju kreativne verzije Sunčevog sistema kako bi podržali svoju teoriju.

Svemir ne postoji

Teorija kaže da je Zemlja disk sa arktičkim krugom u centru i Antarktikom , 45 metara visokim zidom od leda, na obodu. Zaposleni u NASI čuvaju ovaj ledeni zid da bi sprečili ljude da se popnu i padnu sa diska. Sledbenici veruju da je gravitacija iluzija. Objekti ne padaju nadole, nego se Zemlja kreće nagore, pokrenuta misterioznom silom koja se zove tamna energija.

Na pitanje šta se nalazi ispod Zemljine površine, nemaju tačan odgovor, ali većina veruje da se sastoji od stena.

Interesantan je podatak da veliki deo zajednice prihvata evoluciju i druge osnovne naučne principe. Manji je broj onih koji osporavaju evoluciju, jer je u suprotnosti sa striktnim tumačenjem biblije. Treba napomenuti da su ove tvrdnje sporne čak i unutar same zajednice. Najčešće mišljenje je da svemir uopšte ne postoji i da disk miruje. Drugi pak veruju da Zemlja nije ni sfera ni disk, već da ima oblik dijamanta.

Sunce i Mesec

Teorije o Suncu i Mesecu su različite. Neki misle da je Zemlja ravna, a da su Sunce i Mesec sfere. U toj viziji Sunčevog sistema, dnevni i noćni ciklus objašnjavaju tako što se Sunce i Mesec kreću u krugovima iznad ravni Zemlje. Zvezde se, takođe kreću u istoj ravni. Poput reflektora, ova nebeska tela osvetljavaju različite delove planete tokom 24 sata. Takođe veruju da postoji i nevidljivi „antimesec” koji zaklanja Mesec tokom pomračenja.

Neki teoretičari tvrde da je Mesec zapravo providan, odnosno samo svetlost. Drugi veruju da je mesec samo projekcija.

Zetetička metoda

Teoretičare zavere teško je razuveriti standardnim naučnim dokazima. Ideja o ravnoj Zemlji proizilazi iz načina razmišljanja koji se zove „zetetička” metoda. Zetetika (od starogrčkog, tragati) je naziv za primenu naučnih metoda koje za cilj imaju razotkrivanje navodno paranormalnih događaja i razvijanje kritičkog duha.

Ta metoda stavlja akcenat na pomirenje empirijskog i racionalnog i izvođenje logičkih zaključaka na osnovu empirijskih podataka.

Psihologija teoretičara zavere

Karen Daglas, profesor na Kent univerzitetu u Velikoj Britaniji koja proučava psihologiju teorija zavere, kaže da sve teorije zavere dele osnovni cilj – one predstavljaju alternativnu teoriju o nekom važnom pitanju ili događaju. Sledbenici uglavnom konstruišu nejasno objašnjenje zašto neko prikriva tu istinitu verziju događaja.

Samouverenost sa kojom se teoretičari zavere drže svoje priče daje toj priči posebnu privlačnost. Na kraju krajeva, „ravnozemljaši” su odlučniji da je Zemlja ravna nego većina ljudi da je Zemlja okrugla (verovatno zato što mi smatramo da nemamo šta da dokazujemo).

„Ako ste suočeni sa manjinskim gledištem koje se iznosi na inteligentan, naizgled dobro informisan način, i kada zagovornici ne odstupe od svojih čvrstih mišljenja, oni mogu da budu veoma uticajni. Taj fenomen nazivamo uticajem manjine. “, rekla je Daglas.

Broj pobornika teorije o ravnoj planeti kao da je sve više. Možda je to varka ali internet je povezao razne teoretičare zavere i omogućio im da šire svoj doživljaj sveta u kome živimo. Pobornicima klasične nauke ostaje da veruju u ono što ih uči sistem. I da se ponekad našale – ako je zemlja ravna, Japanci su da bi napali Perl Harbur, morali da prelete Kinu, Sovjetski savez, celu Evropu, Atlantik i celu Ameriku. I sve to u povratku.

#Zemlja