AKTUELNO

Sveti Teofilakt Ispovednik je bio episkop nikomidijski. Kada je prvi carski savetnik Tarasije kao svetovnjak izabran za patrijarha carigradskog, tada uz njega i od njega primiše monaški čin više njegovih prijatelja i poštovalaca iz svetovnog staleža.

Po smrti svetog Tarasija na patrijaršijski presto u Carigradu dođe Nikifor, a malo potom car je postao Lav Jermenin, koji je bio ikonoborac, i kao takav podiže čitavu buru u crkvi Hristovoj.

Iako je ikonoborna jeres bila prokleta na Sedmom vaseljenskom saboru, ovaj car, ipak, vaspostavi je i htede njome zameniti Pravoslavlje.

Sveti Teofilakt se opre caru, pa kad car ne popusti, reče mu Teofilakt: "Doći će, care, na te ljuta poguba iznenada, i nećeš naći ko će te od nje izbaviti!"

Zbog ovih reči sveti Teofilakt bi naredbom carevom uklonjen sa svoga položaja i poslat na zatočenje gde provede trideset godina podnevši mnoge teskobe i uvrede, i gde najzad preminu oko 845. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 8. marta po crkvenom, a 21. marta po gregorijanskom kalendaru.

Na ovaj dan ljudi odlaze u crkvu i mole se za zdravlje svoje i svojih bližnjih, jer veruju u čuda Svetog Teofilakta.

Autor: