AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Sabor 70 svetih apostola.

Praznik se obeležava u znak sećanja na stradanje apostola Stahija, Amplija, Urvana... Taj dan smatra se jednim od najtužnijih u godini.

Prema verovanjima, Bog je osim 12 velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, izabrao još 70, koji su propovedali Jevanđelje i širili hrišćanstvo. Među njim su bili i Stahije, Amplije, Urvan, Narkis Aristovul i mnogi drugi, koji su tragično stradali.

Sveti Amplije i Urvan bili su saradnici Svetom Andreju i od njega su bili postavljeni za episkope - Amplije u Lidi, ili Diospolju Judejskom, a Urvan u Makedoniji. Poznati po tome što su uništavali idole i propovedali hrišćanstvo, na sebe su navukli gnev mnogobožaca, pa su ih obojicu ubili.

Sveti Stahije živeo je i propovedao u 1. veku i bio je, takođe, pomoćnik Svetom Andreju Prvozvanom. Bio je prvi episkop Vizanta. Važio je za veoma pravednog čoveka i velikog govornika kojem je pošlo za rukom da preobradi mnoge pagane u hrišćanstvo. Posle 16 godina episkopovanja mirno je umro 54. godine. Posebno se slavi u Rumuniji i Rusiji. Sveti Narkis je bio episkop u Atini, zbog vere je mučen i tako ubijen.

U našem narodu postoji verovaje da svako ko se nađe u nevolji bi trebalo da se obrati apostolima sledećom molitvom:

"Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim".

Autor: