AKTUELNO

Vlada Srbije i Ministarstvo u roku će završiti obnovu Muzeja savremene umetnosti, jedan od svojih prioritetnih zadataka, izjavio je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Muzej će biti otvoren 20. oktobra, dodao je ministar.

- Obnova Muzeja savremene umetnosti je u završnoj fazi, po okončanju građevinskih radova sledi izrada stalne postavke, tako da je sasvim realno očekivati da Muzej savremene umetnosti, nakon preduge pauze, ponovo primi posetioce, i to od 20. oktobra, na dan kada je i otvoren pre 52 godine - rekao je Vukosavljević.

Ministar je dodao da je posebno ponosan zbog činjenice da su Vlada i Ministarstvo kulture i informisanja uspeli da završe ono što mnogi raniji sazivi nisu, a što je bila ne samo njihova već i obaveza čitavog društva.

Najavljujući aktivnosti Ministarstva, Vukosavljević je rekao da će javna rasprava o predlogu Strategije razvoja kulture u Republici Srbiji od 2017. do 2027. godine početi 1. septembra u Matici srpskoj u Novom Sadu i da će biti održana i Užicu, Kosovskoj Mitrovici, Subotici, Kragujevcu, Nišu i Beogradu.

Ministar očekuje da se kroz pluralizam mišljenja, dobre ideje i praktične sugestije doprinese stvaranju modela Strategije koji bi bio najpribližniji optimalnom.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

- Od manjeg broja bivših kultur-tregera, uglavnom bliskih Demokratskoj stranci, koji su se za vreme svojih mandata uglavnom bavili naplatom honorara za nikad napisane, a kamoli predložene strategije razvoja kulture, u javnim istupima stizale su paušalne i neargumentovane ocene, zasnovane isključivo na prevaziđenim ideološkim obrascima i na politikantskom sagledavanju dokumenta za čiju izradu su konsultovane brojne relevantne ustanove kulture, institucije, civilni sektor i pojedinci - rekao je ministar.

Bitan pravac aktivnosti Ministarstva tokom ove jeseni biće usmeren na usvajanje predloga za izmenu i dopunu Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, koji za prvenstveni cilj imaju zaštitu jezika i ćiriličkog pisma, kao neoutuđivog dela srpske kulturne baštine.

-Jezik i pismo spadaju u pitanja identiteta svakog naroda i njegove kulture i samim tim moraju biti predmet zaštite od strane države. Zaštita ćirilice i jezika od izuzetne su važnosti za kulturološki opstanak društva i naroda i predstavljaju pokušaj da se odstrane ili svedu na najmanju meru negativni efekti procesa globalizacije - ocenio je Vukosavljević.

Pola veka 'Nušićijade'

On je naveo i da se prilikom izrade predloga za izmenu i dopunu zakona radna grupa Ministarstva rukovodila dobrom praksom zaštite jezika i pisma iz više zemalja, između ostalog i nekih članica Evropske unije.

Kulturni centar Srbije u Pekingu do kraja 2017. godine

Kada je reč o aktivnostima Ministarstva u oblasti međunarodne saradnje, do kraja 2017. godine planirano je otvaranje Kulturnog centra Srbije u Pekingu, što će, prema rečima Vukosavljevića, biti epohalni iskorak u kulturnoj diplomatiji naše zemlje.

On podseća da će Kulturni centar Srbije biće smešten u najelitnijoj umetničkoj četvrti Pekinga, pored kulturnih centara najvećih i najrazvijenijih zemalja.

- Značaj otvaranja srpskog kulturnog centra u Pekingu ne ogleda se samo u podatku da Srbija duže od 40 godina nije otvorila svoje 'kulturno predstavništvo' u svetu, već pre svega u činjenici da ćemo realizacijom tog projekta dobiti retko ponovljivu priliku da na doličan način predstavimo našu kulturu u najmnogoljudnijoj zemlji sveta i najbrže rastućoj svetskoj ekonomiji - istakao je Vukosavljević.

#Vladan Vukosavljević

#muzej

'