AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slavi Svetog proroka Miheja drugog koji je predvideo gde će Isus Hrist biti rođen.

Rođene je u plemenu Judin i u selu Morisi odakle mu i ime Marsićanin. Ceo svoj život sveti Mihej je proveo propovedajući svojim sunarodnicima i proklinjao ih što su pali idolopoklonstvo i usvojili pogane običaje neznabožačke.

- Ljudi moji, šta vam učinih? Čime vas uvredih? Čime vam dosadih? Odgovorite mi. Što vas izvedoh iz zemlje Misirske i izbavih iz ropstva, zato li mene ostaviste, zato li mene ostavise a idole neznabožačke sebi za bogove izabraste?

Bio je takođe veliki protivnik tadašnjih i tamošnjih vlastodržaca.

- Teško meni! Jer kad se obere letina, i kao kad se pabirči posle branja vinograda, nema grozda za jelo (tako nema onih koji ugađaju Bogu!). Avaj, dušo moja! Nesta pobožnog sa zemlje, nema pravednog među ljudima! Svi vrebaju krv, svaki lovi brata svoga mrežom, ruke svoje spremaju na zlo, knez ište poklone i sudija sudi za mito!

Božiji prorok objavio je i radosnu vest, da će se Pastir i Spasitelj naših duša, Gospod Isus Hrist, roditi u Vitlejemu. Ostala predskazanja ovog svetog proroka izložena su u proročkoj knjizi koja nosi njegovo ime.

U besedi o proročenoj svetlosti u temi piše: Tamo gde je najtamnije, proriče prorok, tamo će se pojaviti svetlonosni Mesija. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova smatrale su se najtamnijim zemljama. Tamo su neznabošci bili izmešani s Jevrejima; jaram spoljašnjeg i unutrašnjeg ropstva najteži; tama neznabožačka i tama farisejska pokrivale su ljude senkom smrti. Svetlost nebeska zasijala je prvo u Vitlejemu – Hristos Gospod tu se rodio.

Ne zna se pouzdano kako je sveti Mihej okončao svoj život, a smatra da je mučenički. Ipak na osnovu nekih pominjanja Miheja II u knjizi proroka Jeremije, postoji i mišljenje da nije ubijen nego da je u miru skončao posle bogougodnog života, u svojoj postojbini, selu Morasi.

Predanje kaže da danas ujutro valja otići u crkvu i pomoliti se ovom svetitelju, a da će on svakoga ko mu se obrati čista srca, zaštititi od zla i njegov dom sačuvati od nesreće.