AKTUELNO

Na današnji dan Srpska Prva armija pod komandom vojvode Petra Bojovića oslobodila je u Prvom svetskom ratu Beograd.

1755 - U Lisabonu je u zemljotresu poginulo najmanje 60.000osoba, a dve trećine grada je razoreno.

1757 - Rođen je italijanski vajar, slikar, arhitekta,Antonio Kanova, najveći majstor italijanskog klasicizma. Uticaoje na generacije evropskih skulptora. Dela: "Amor i Psiha", "PaolinaBorgeze kao Venera", "Persej", "Tri Gracije", spomenici papamaKlementu XII i Klementu XIV, Napoleonova bista.

1842 - Rođen je srpski političar, diplomata, filologi istoričar Stojan Novaković, član Srpske kraljevske akademije,osnivač i lider Napredne stranke. Bio je bibliotekar Narodnebiblioteke u Beogradu, profesor gimnazije i Velike škole uBeogradu, član Državnog saveta. Vodio je odeljenje za propaganduu Staroj i Južnoj Srbiji (Kosovo i Makedonija) pri Ministarstvuspoljnih poslova. Bio je poslanik Kraljevine Srbije u Carigradu,Parizu i Petrogradu, ministar prosvete, unutrašnjih i spoljnihposlova i dva puta predsednik Ministarskog saveta (vlade).Bio je šef srpske delegacije koja je zaključila 1912. mir sTurskom posle Prvog balkanskog rata. Objavio je više od 400naučnih radova, najviše iz istoriografije, slovenske filologije,teorije književnosti, političke i pravne istorije, istorijskegeografije. Radio je na srpskoj bibliografiji, bavio seleksikografijom, kao i starom srpskom knjigom, pa čak i nekomvrstom rane geopolitike. U mladosti je pisao pesme i romane iprevodio, bio je učenik Djure Daničića, a od 1865. do 1868.uređivao je i izdavao časopis "Vila". Njegovom zaslugom štampanisu "Zakonski spomenici srpskih država srednjeg veka" i "ZakonikStefana Dušana cara srpskog" (prvo naučno, kritičko izdanje).Dela: "Vaskrs države srpske", "Srbi i Turci XIV i XV veka", Selo", "Balkanska pitanja", "Istorija srpske književosti","Srpska gramatika".

1867 - U Beogradu je osnovana družina visokoškolskeomladine Srbije "Pobratimstvo" u sklopu delatnosti Ujedinjeneomladine srpske. Među osnivačima nalazili su se Laza Lazarević,Ljubomir Kovačević, Kosta Hristić. "Pobratimstvo" se baviloliterarnim radom, a 1871. pokrenulo je i poseban almanah društva.

1884 - Rođen je Alber Londr, francuski pisac i novinar.Njegove svetski poznate reportaže postale su vremenom klasičnanovinarska lektira. Londr je bio izrazito angažovan autor, predanoje ukazivao na socijalne probleme širom sveta, osim o rodnojFrancuskoj, pisao je o zemljama Afrike, Latinske Amerike, Pacifiku,pa i o problemima Balkana, između ostalog o Srbiji i Beogradu.Bavio se problematikom kolonijalizma, terorizma, militarizma,trgovine ljudima. Njegovim imenom nazvana je francuska nacionalnanagrada za novinarstvo. Dela: "Zemlja abonosa", "Belo roblje","Biribi", "Teror na Balkanu", "Put u Buenos Aires".

1886 - Donošenjem Zakona o osnivanju Kraljevsko-srpskeakademije, na tradicijama Društva srpske slovesnosti i Srpskogučenog društva, osnovana je Kraljevsko-srpska akademija. Naredne1887. preimenovana je u Srpsku kraljevsku akademiju. Zakon oosnivanju je predvideo da ona "obrađuje i unapređuje nauku, daobelodanjuje i inicira naučna istraživanja i potpomaže razvojumetnosti". Pod njen nadžor stavljeni su Narodna biblioteka iMuzej srpskih zemalja. Imala je odseke za prirodne, filozofske,društvene nauke i za umetnost. Prvi predsednik bio je JosifPančić, za njim su sledili Čedomilj Mijatović, DimitrijeNešić, Milan Milićević, Jovan Ristić .

1918 - Srpska Prva armija pod komandom vojvode Petra Bojovića oslobodila je u Prvom svetskom ratu Beograd, prešavši500 kilometara pod borbom za samo 45 dana, u silovitom napredovanjuposle proboja Solunskog fronta.

1944 - "Beogradskim sporazumom" između predsednikaNacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Josipa Broza Titai predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije IvanaŠubašića, okončani su pregovori o obrazovanju jedinstveneprivremene vlade Demokratske federativne Jugoslavije.

1972 - Umro je američki pisac Ezra Paund, vrhunskipoeta. Poezijom obeleženom velikom učenošću, individualizmom,nedostatkom smisla svojstvenom "izgubljenoj generaciji" poslePrvog svetskog rata i širokom slobodom izraza, više od bilo kogmodernog pesnika unapredio je metričku formu engleskog jezika.Njegovo remek delo su "Cantos", teško i složeno štivo,sastavljeno je od niza nezavisnih pesama, objavljivano do smrti1972. Prevodio je i adaptirao latinske, kineske, japanske,provansalske i francuske pesnike. Javno je izražavao podrškuitalijanskom fašizmu, pa mu je 1945. suđeno zbog veleizdaje.Proglašen je psihički bolesnim i 13 godina proveo je u ustanovizatvorenog tipa, ali se nikada nije pokajao i zadržao je svojaekscentrična uverenja i docnije. Objavio je i više kritičkihknjiga: "Duh romantike", "Kritički eseji", "Kako da čitamo esej","Džeferson i/ili Musolin.

1995 - U vojnoj bazi, u američkom gradu Dejton, započelisu pregovori o mirovnom rešenju za Bosnu i Hercegovinu. Nakon trisedmice mirovni sporazum su parafirali predsednici Srbije i Hrvatske Slobodan Milošević i Franjo Tuđman i lider bosanskih muslimanaAlija Izetbegović.

2000 - SRJ je primljena u UN kao 190. član, iako jeJugoslavija bila jedan od osnivača organizacije Ujedinjenih Nacija

2006 - Umro je američki romanopisac Vilijam Stajron,dobitnik Pulicerove nagrade za knjigu "Ispovesti Neta Tarnera"i autor knjige "Sofijin izbor", čija je ekranizacija nagrađenaOskarom. Rođen je u Njuportu, Virdžinija, kao sin brodograditeljau porodici čija istorija doseže do kolonijalnih vremena. U svojadela prenosio je vlastite opsesije rasom, klasnom podelom društva,kao i osećajem krivice koji ga je opsedao čitavog života. Bioje izraziti liberal, politički veoma aktivan.Srpska Prva armija pod komandom vojvode Petra Bojovića oslobodila je u Prvom svetskom ratu Beograd

#Vremeplov

'