AKTUELNO

Rejting agencija "Fič" (Fitch) povećala je kreditni rejting Srbije sa "BB" na "BB+" sa stabilnim izgledom za dalje poboljšanje, objavljeno je večeras na sajtu Ministarstva finansija.

Prema oceni agencije, odluka o povećanju kreditnog rejtinga Srbije, doneta je na osnovu stabilne ekonomske politike, usmerene ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga.

Agencija ističe fisklanu disciplinu Vlade Srbije i posvećenost fiskalnoj konsolidaciji koja je donela kontinuirani suficit budžeta opšte države u proseku od 0,9 odsto BDP-a u 2017. i 2018. godini u odnosu na deficit od 6,2 odsto BDP-a koliko je iznosio u 2014.

"Fič" očekuje da će fiskalna stabilnost biti očuvana i u narednom periodu - kako po osnovu čvrste kontrole tekućih rashoda, tako i po osnovu rasta ekonomske aktivnosti i snažnog rasta poreskih prihoda.

Kako se navodi u saopštenju agencije, u proteklom periodu ostvareno je značajno smanjenje učešća javnog duga u BDP-u kao i snažan privredni rast. Učešće duga opšte države u BDP-u beleži pad za 16,7 procentnih poena, sa 71,2 odsto na kraju 2015. godine na 54,5 odsto na kraju 2018. godine.

Pročitajte još: VELIKI USPEH EKONOMSKE POLITIKE! Ministar finansija o povećanju kreditinog rejtinga: Srbija postaje sve konkurentnija!

Agencija "Fič" predviđa nastavak snažnog ekonomskog rasta, koji će podržati napore Vlade Srbije da ostvari planirane fiskalne rezultate i dovede do daljeg smanjenja zaduženosti, sa projektovanim učešćem opšteg duga države u BDP-u od 37,4 odsto do 2028. godine.

U saopštenju se konstatuje da je poboljšana valutna struktura javnog duga, prevashodno usled smanjenja učešća dolarskog duga na koje je u velikoj meri uticala transakcija prevremenog otkupa dolarskih obveznica u junu mesecu ove godine.

Sredstvima koja su ostvarena novom emisijom evroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu prevremeno su otkupljene ranije emitovane dolarske evroobveznice, u ukupnom iznosu od 1,1 milijardu dolara i ostvareni povoljni uslovi na međunarodnom finansijskom tržištu kapitala, po najnižoj kamatnoj stopi od 1,5 odsto (kuponska stopa) sa rokom dospeća od 10 godina, navodi se u saopštenju.

Rejting agencija pozitivno ocenjuje nisku i stabilnu inflaciju koja je u avgustu iznosila 1,3 odsto uz istovremenu stabilnost deviznog kursa, što je, kažu, omogućilo Narodnoj banci Srbije da dodatno smanji referentnu kamatnu stopu na nivo od 2,5 odsto.

Siniša Mali: Ovo je veliki uspeh ekonomske politike

Povećanje kreditnog rejtinga ministar finansija Siniša Mali ocenjuje kao još jednu potvrdu uspešnosti reformi koje se sprovode u našoj zemlji i navodi da je to dodatni impuls domaćoj ekonomiji, koja teži da postane još konkurentnija u svetskim okvirima.- Poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije ogroman je uspeh i odlična vest za sve nas. To konkretno znači da smo sada neuporedivo konkurentniji činilac u kretanjima svetske ekonomije, posebno u njenim investicionim tokovima, s obzirom da smo, pre svega zahvaljujuci teškim reformama, uspeli da uspostavimo makroekonomsku stabilnost i da je održimo - rekao je Mali.  Prema njegovim rečima, Srbija sada ima još bolje šanse da privuče još više investicija, dodajući da je Fič prepoznao i da je inflacija stabilna i niska, devizne rezerve uvećane, što, kaže, jača otpornost naše zemlje na spoljne "šokove". Mali objašnjava da bolja ocena definitivno dovodi do smanjenja rizika i pada kamatnih stopa i za privredu i za državu, čime su, pre svega poslovne mogućnosti neuporedivo veće. Ministar kaže da je posebno ponosan na poboljšanje stanja javnog duga, što je “Fitč Rejtings" takođe prepoznao.

Devizne rezerve Narodne banke Srbije nastavile su rast i na kraju avgusta 2019. godine iznosile su 13,1 milijardi evra. Jačanje bankarskog sektora, posebno u pogledu kvaliteta aktive, podržalo je snažniji rast kreditne aktivnosti, a udeo NPL smanjen je na 5,0 odsto na kraju jula u odnosu na 21,6 odsto, koliko je iznosio na kraju 2015. godine.

U izveštaju se pozitivno ocenjuje rast investicionih ulaganja, poboljšanje uslova na tržištu rada, jačanje bankarskog sistema, uz nastavak rasta odobrenih kredita pravnim licima.

Posebno se ističe i posvećenost Vlade Srbije očuvanju kontinuiteta aktuelne ekonomske politike, što agencija navodi i kao ključni faktor za povećanje kreditnog rejtinga u narednom periodu.

#kredit

'