AKTUELNO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 2,5 odsto, saopštila je danas NBS.

Ocenjeno je da će i prema avgustovskoj srednjoročnoj projekciji, inflacija biti čvrsto pod kontrolom kao i prethodnih godina.

Izvršni odbor podseća da je međugodišnja inflacija, u skladu sa očekivanjima, usporena od maja, usled smanjenja doprinosa cena voća i povrća inflaciji s dolaskom nove poljoprivredne sezone.

Na niske inflatorne pritiske, kako se navodi u saopštenju, ukazuje i bazna inflacija, koja je i dalje niska i stabilna, kao i inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja se i za godinu i za dve godine unapred nalaze u donjoj polovini ciljanog raspona.

- Sve navedeno govori i u prilog ispravnosti odluka o smanjenju referentne kamatne stope na prethodne dve sednice Izvršnog odbora - u julu i avgustu - poručuju iz NBS.

Istaknuto je, međutim, da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega zbog kretanja u međunarodnom okruženju.

NBS ocenjuje da je neizvesnost na međunarodnom finansijskom i robnom tržištu povezana, pre svega, s uticajem trgovinskih tenzija i potencijalnim efektima politika vodećih svetskih ekonomija na globalna kretanja.

Evropska centralna banka je najavila dodatne monetarne podsticaje, dok je Sistem federalnih rezervi (FED), u skladu sa očekivanjima, u julu snizio referentnu kamatnu stopu, što doprinosi zadržavanju povoljnih globalnih finansijskih uslova.

- Međutim, ostalo je otvoreno pitanje da li ove mere FED-a označavaju početak novog ciklusa ublažavanja monetarne politike, tj. da li će se smanjivanje referentne kamatne stope nastaviti i u narednom periodu, ili je u pitanju "jednokratno prilagođavanje - navode iz NBS.

Neizvesno je i kretanje cena nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, s obzirom na kompleksan uticaj brojnih faktora na strani ponude i tražnje, zbog čega je neophodno oprezno vođenje monetarne politike.

Izvršni odbor NBS podseća da je rejting agencija Mudis ovog meseca popravila izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije za zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti sa "stabilnih" na "pozitivne", što dodatno govori u prilog jačanju domaće ekonomije i povoljnim makroekonomskih izgledima.

Otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja je, kako poručuju iz NBS, povećana zahvaljujući smanjenoj internoj i eksternoj neravnoteži i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period.

Povoljna fiskalna kretanja uz ostvarenje suficita javnih finansija, prisutna tokom prethodne dve godine, nastavljena su i tokom sedam meseci ove godine, a deficit tekućeg računa platnog bilansa u punoj meri pokriven je neto prilivom stranih direktnih investicija.

Industrijska proizvodnja je u julu povećana za 3,7 odsto na međugodišnjem nivou posmatrano, a rast je vođen prerađivačkom industrijom, koja je u odnosu na jul prethodne godine povećana za 6,0 odsto, a u odnosu na jun ove godine za 8,2 odsto desezonirano.

Izvršni odbor očekuje da će privredni rast od 3,5 odsto u ovoj godini biti vođen domaćom tražnjom, tj. investicijama i potrošnjom, a da će strane direktne investicije, koje doprinose rastu proizvodnih i izvoznih kapaciteta, ostati jedan od faktora eksterne održivosti u srednjem roku.

#Narodna Banka Srbije

'