AKTUELNO

Građani koji žele da se informišu o stažu osiguranja ili da dobiju okvirnu projekciju visine buduće penzije, mogu to da učine putem naprednog elektronskog servisa Fonda PIO 'Moj staž i moja penzija' i 'e-Kalkulator'.

Ovo drvo donosi i 10.000 evra po hektaru: Lako je za uzgoj, ali na jedno morate da se spremite.

Za osiguranike koji nemaju eID građana, na sajtu Fonda PIO dostupan je elektronski servis 'Uvid u podatke matične evidencije', za čije korišćenje je neophodan samo PIN kod.

Uz PIN kod, koji se dobija na šalterima Fonda, jednim odlaskom u bilo koju filijalu ili službu filijale, građani mogu neograničeni broj puta da pristupe ličnim podacima u bazi matične evidencije i provere da li su ih poslodavci uredno prijavili i odjavili, da li i koliko staža osiguranja imaju evidentirano po godinama, kao i iznose zarada i doprinosa za PIO.

Autor: Dubravka Bošković