AKTUELNO

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija jednog matematičkog zadatka koji je namenjen za učenike prva četiri razreda osnovne škole koji je privukao veliku pažnju. Radi se o deljenju dvocifrenog broja jednocifrenim brojem.

Kako se vidi na fotografiji, u udžbeniku stoji zadatak u kojem se traži da se podeli 56 sa 4. Kako autorka tvita navodi, ne seća se da su je nastavnici tako učili, a na fotografiji se vidi drugačiji metod deljenja u odnosu na neka "ranije vremena".

Stariji metod deljenja

Ranije se u školama učilo deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim tako što se prvi broj u deljeniku (dvocifrenom broju) podeli sa deliocem (jednocifrenim brojem). U ovom slučaju, 56:4, deli se broj 5 sa brojem 4 i dobije se broj 1.

Potom se broj 1 množi sa brojem 4 i dobija se 4 koji se piše ispod deljenika. Na njega se dodaje drugi broj u deljeniku, broj 6, i dobija se 16 koji se deli sa 4 i dobije se 4 što čini konačni rezultat 56:4 = 14.

Novi metod deljenja

Kako se vidi na ovoj fotografiji, deljenik se deli rastavljanjem na prostije činioce koji su deljivi sa brojem 4. 56 se deli u više varijanta na 40+16, 20+36, 24+32 i 28+28.

Zatim se svaki broj pojedinačno deli sa brojem 4. Dobijene vrednosti se sabiraju i dobija se isti rezultat, broj 14.