AKTUELNO

Na današnji dan pre 25 godina počela je bitka na Košarama koja je u novijoj istoriji postal sinomim borbe za otadžbinu.

General potpukovnik Vladimir Lazarević tadašnji komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije prisetio se tog kobnog petka.

- Tačno pre četvrt veka počela je operacija kopnene invazije agresora na našu zemlju sa severa Albanije. Ta napadna operacija je planirana u Pentagonu od američkih eksperata i imala je kodni naziv "Strela", a cilj te operacije je bio da za što kraće vreme za dan-dva raseku odbranu prištinskog korpusa na tom pravcu i da što dublje prodru u centralnu Srbiju i primoraju je na kapitulaciju. Zato su i angažovali kombinovane snage, a najviše tereorista koje su sakupili iz čitavog sveta, mudžahedina preko 1.500, oružane snage Albanije. NATO je imao u Albaniji u to vreme oko 15.000 pripadnika. U ranim jutarnjim satima na dnašnji dan negde oko 4 i 30 sati napad je otpočeo preko karaule Morina - priseća se general Lazarević.

Čim je dobio obaveštenje o napadu Lazarević je naredio da pukovnici odu na licu mesta i izveste ga o situaciji kako bi izbršili podršku našim snagama.

Kako kaže, napad je zaustavljen na Morini, ali je otpočeo na Košarama sa četiri terorističke brigade.

- Sa naše strane vrlo male snage, ali sange sa srcem za Srbiju, sem graničara tu nije bilo neke posebne vojske. Odbrana našeg Kosmeta, naše svete srpske Lazareve zemlje je naš Termopil, a Košare su posebne epopeje u okviru te naše ukupne borbe - rekao je Lazarević.

Mirko Majkić, penzionisani zastavnik prve klase, rekao je da je prvi udar bio veoma snažan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bili su dobro pripremljeni. Dan pre napada čula se pešadijska paljba pored karaule Padež. To je albanska karaula. Imali su strelište i mi smo osećali da se nešto sprema, pa smo povećali budnost i pažnju, i zauzeti su položaji za odbranu karalue. Ljudstvo koje bilo na rejonu i na smoj karauli je bilo dobro ukopano, dobro pripremljeno i obučeno za dejstvo i moralno i fizički pripremljeni da se brani granica i državna teritorija - kazao je Majkić.

Ljubinko Đurković, penzionisani pukovnik Vojske Srbije, tadašnji komandant drugog bataljona 125 motorizovane brigade Prištinskog korpusa, rekao je da je u planovima NATO pakta to bio plan za kopnenu agresiju na Jugoslaviju, a sa naše strane to je bio samo jedan blagi pokušaj, zato što smo, kako je istakao, imali odbranbene snage koje su zaustavile tu kopnenu agresiju i slomile strelu, njihov kodni naziv za tu agresiju bio je Strela 1.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ova protiv teroristička operacije je jedna od najbolje izvedenih zahvaljući upravo onima koji su vodili tu protivterorističku operaciju, a to su general Lazarević i general Pavković, od 23. maja pa do 30. septembra kada je Skuptšina Republike Srbije proglasila da je završena protiv terorsistička operacija - rekao je Đurković.

Pukovinik navodi da je to bila jedna taktička varka zato što su došle sange za kontrolu OSC-a i oni su faktički došli sa zadatkom da rehabilituju, reorganizuju i rapariraju te terorističke snage, tako da je od septembra pa do januara oni su ponovo uspostavili organizacijsko formacijski režim terorističkih snaga koje su spremali za invaziju tj. kopnenu agresiju.