AKTUELNO

Najveći greh je ako čovek oduzme nekom život. Ali, po Starom zavetu, postoje mnogo teže stvari za koje svako od nas može da odgovara.

Po Bibliji nerazdvojno jedinstvo je suština braka. Odmah u raju, Bog je uveo jasan princip neraskidivosti braka. Božja izjava „oni će biti jedno telo“ Isus Hrist je objasnio: “što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja!” (Matej 19,6).

Brak je deo Božijeg stvaralačkog poretka. U Novom zavetu, odnos između muža i žene upoređuje se sa odnosom Hrista prema crkvi, koji je idealan (Efescima 5,21-33). Između supružnika treba da vlada uzajamna ljubav. Moraju jedno drugom biti podređeni.

Nevera, nasilje, sebičnost, bolesna ljubomora i razne izopačene veze mogu duboko poremetiti vezu para. Zato Biblija jasno govori o vernosti partnera (2 Mojsijeva 20,14). Prava ljubav je odgovorna, strpljiva, saosećajna, ne zavidi, nije sebična, ne misli o zlu, već se raduje istini i pokriva greh, osim ako partner ne ostane u njemu (opis prave ljubavi pogledajte u 1. Korinćanima 13, 4-7; Priče 10,12; 1 Petrova 4, 8).

Foto: Pixabay.com

Prava ljubav razlikuje greh od grešnika – on ljubi čoveka, a mrzi zlo.Bog ne voli razvod (Malahija 2,16). Prekinuta veza sa Bogom donosi nesuglasice u odnosu sa najbližom osobom. Bog mrzi kršenje bračnog ugovora, jer on mu je svedok.Život donosi mnoge teške situacije. Greh kvari međuljudske odnose.

Stari zavet kaže da je požuda i neumerenost žene opasnija od ubistva. Naslednici bludnice su prokleti do 10 kolena.

O tome najbolje svedoči priča o ženi kralja Davida. Naime, Mihala je prebacila svom mužu kada je igrao od radosti „pred Gospodom“ i ponašao se, kako joj se činilo, neprilično za kralja. Doživela je osećaj superiornosti i prezira prema svom mužu – i kažnjena je tako što je postala jalova.

Ispostavlja se da se za ubistvo potomci kažnjavaju do četvrtog kolena, za preljubu - do desetog kolena, a prezir i osećaj superiornosti dovode do toga da deca jednostavno prestaju da se rađaju.