AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan posvećen Svetom Teofilaktu Ispovedniku!

Sveti Teofilakt Ispovednik je bio episkop nikomidijski. Kada je prvi carski savetnik Tarasije kao svetovnjak izabran za patrijarha carigradskog, tada uz njega i od njega primiše monaški čin više njegovih prijatelja i poštovalaca iz svetovnog staleža.

Po smrti svetog Tarasija na patrijaršijski presto u Carigradu dođe Nikifor, a malo potom car je postao Lav Jermenin, koji je bio ikonoborac, i kao takav podiže čitavu buru u crkvi Hristovoj.

Iako je ikonoborna jeres bila prokleta na Sedmom vaseljenskom saboru, ovaj car, ipak, vaspostavi je i htede njome zameniti Pravoslavlje.

Sveti Teofilakt se opre caru, pa kad car ne popusti, reče mu Teofilakt: "Doći će, care, na te ljuta poguba iznenada, i nećeš naći ko će te od nje izbaviti!"

Zbog ovih reči sveti Teofilakt bi naredbom carevom uklonjen sa svoga položaja i poslat na zatočenje gde provede trideset godina podnevši mnoge teskobe i uvrede, i gde preminu oko 845. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 8. marta po crkvenom, a 21. marta po gregorijanskom kalendaru.

Na ovaj dan ljudi odlaze u crkvu i mole se za zdravlje svoje i svojih bližnjih, jer veruju u čuda Svetog Teofilakta.